Emakeelealaste raskuste ületamine (KAE6047.HR)
space
Õppeaine kood
KAE6047.HR
vana ainekood
KAE6047
Õppeaine nimetus eesti k
Emakeelealaste raskuste ületamine
Õppeaine nimetus inglise k
Managing with Mother Tongue Difficulties
Õppeaine maht EAP
5.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Luua võimalused teadmiste ja valmisoleku kujunemiseks pidevaks koostööks emakeelealaste raskustega õpilastega;
Luua võimalused ja kujundada valmisolek pidevõppeks erinevate infoallikate otsimisel ja info mõtestamisel, mis annavad ülevaateid lugemis- ja kirjutamisraskuste olemusest, põhjustest ja efektiivsetest sekkumisstrateegiatest.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Lugemis- ja kirjutamisraskuste olemus, põhjused; lugemis- ja kirjutamisraskuste koht õpiraskuste klassifikatsioonis, seos muude õpiraskustega; lugemis- ja kirjutamisraskuste avaldumine erinevates vanusegruppides; lugemis- ja kirjutamisraskuste avastamine; õpetaja võimalused lugemis- ja kirjutamisraskustega õpilaste õpetamiseks. Praktikum: Kuulata/vaadata 4 emakeele tundi, kuulatud tundide analüüs. Viia läbi kaks ainealast tundi ja analüüsida läbiviidud tunde.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- omab teadmisi ja oskusi koostööks õpiraskustega lastega;
- oskab märgata õpiraskusi ja omab teadmisi ja oskusi õpiraskustega õpilaste abistamiseks;
- oskab kasutada erinevaid metoodilisi võtteid lugemis- ja kirjutamisraskustega õpilastega töötamisel.
Õppejõud
Pilvi Kula, PhD
space