Erivajaduste alane terminoloogia ja kategooriad (KAE6063.HR)
space
Õppeaine kood
KAE6063.HR
vana ainekood
KAE6063
Õppeaine nimetus eesti k
Erivajaduste alane terminoloogia ja kategooriad
Õppeaine nimetus inglise k
Classification and Terminology on the Field of Special Needs
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Anda võimalused humanistlikku maailmavaadet ja inimkäsitust väärtustava hoiaku kujundamiseks; erivajadustega inimeste probleemide ja diagnooside teadvustamiseks ja reflekteerimiseks;
Luua eeldused erivajaduste alase terminoloogia omandamiseks ja probleemide asjakohaseks sõnastamiseks;
Toetada valmisolekut professionaalse kohtlemise kujunemisel kutsealases tegevuses.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Ajaloolis-filosoofilise mõtteviisi kujunemine, erinevate puuete määratlemise alused vastavalt meditsiiniteaduse ja inimühiskonna arengule. Tänapäevane puuete ja hälvete klassifikatsioon. Kõnepuuded. Meelepuuded (kuulmis-, nägemispuuded). Vaimupuue, liitpuue. Andekus. Kakskeelsus. Spetsiifilised õpiraskused, mitteverbaalsed õpiraskused. Emotsionaalsed ja käitumisraskused. Tervisliku seisundi häired.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- valdab erivajaduste alast terminoloogiat ja oskab probleeme asjakohaselt sõnastada;
- oskab tõlgendada erinevate paradigmade tunnusjooni ajaloolisel taustal; oskab; võrrelda klassifikatsioonide paradigmaatilisi erinevusi;
- suudab põhjendatult esitada oma individuaalseid seisukohti erivajaduste vallas;
- oskab töötada erinevate erialaste infoallikatega ning analüüsida ja reflekteerida vastavat informatsiooni.
Õppejõud
Pille Priilinn- Türk, MA
space