Tervisepsühholoogia (PSP6017.LT)
space
Õppeaine kood
PSP6017.LT
vana ainekood
PSP6017
Õppeaine nimetus eesti k
Tervisepsühholoogia
Õppeaine nimetus inglise k
Health Psychology
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Omandada põhiteadmised tervisepsühholoogia peamistest teoreetilistest
käsitlustest ja rakenduslikest aspektidest. Õppida tundma tänapäevaseid
teaduspõhiseid terviseedenduse seisukohti ning metoodikaid.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Ainekursusel käsitletakse peamisi tervisepsühholoogia ainevaldkondi ning
õpitakse tundma tervist mõjutavaid tegureid biopsühhosotsiaalsest mudelist
lähtuvalt. Antakse ülevaade tervisekäitumise muutmise teooriatest ja
rakenduslikest strateegiatest. Käsitletakse haiguskäitumist ning
haiguskäitumist mõjutavaid tegureid. Omandatakse teadmised stressist ja
sellega toimetulekust: stressi erinevad käsitlused, tööstress ja läbipõlemine.
Tuuakse välja peamised tervisekäitumisega seotud probleemid ja sekkumist
nõudvad valdkonnad ning õpitakse tundma terviseedenduse tänapäevaseid
metoodikaid.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- mõistab tervise biopsühhosotsiaalse mudeli olemust;
- oskab analüüsida psühholoogiliste sekkumisviiside kasutamise vajadust indiviidi tervise ja heaolu suurendamise eesmärgil;
- orienteerub kaasaegsetes terviseedenduse seisukohtades ja metoodikates;
- oskab analüüsida potentsiaalseid stressoreid ja stressiga toimetulekut soodustavaid ning takistavaid tegureid;
- orienteerub erialases teaduskirjanduses ning oskab tõlgendada teadusuuringuid.
Õppejõud
Lekt Kristiina Uriko, PhD
Õppekavaversioonid, millesse aine kuulub
Integreeritud tehnoloogiad ja käsitöö (KUIKB/00.LT)
Psühholoogia (PSPSB/22.LT)
Psühholoogia (PSPSB/21.LT)
Klassiõpetaja (KAKLI/19.HR)
Klassiõpetaja (KAKLI/18.HR)
Klassiõpetaja (KAKLI/00.HR)
Psühholoogia (PSPSB/20.LT)
Psühholoogia (PSPSB/19.LT)
Klassiõpetaja (KAKLI/17.HR)
Integreeritud tehnoloogiad ja käsitöö (KUIKB/19.LT)
Integreeritud tehnoloogiad ja käsitöö (KUIKB/18.LT)
Psühholoogia (PSPSB/18.LT)
Klassiõpetaja (KAKLI/16.HR)
Integreeritud tehnoloogiad ja käsitöö (KUIKB/17.LT)
Psühholoogia (PSPSB/17.LT)
Integreeritud loodusteadused (MLLB/17.LT)
Klassiõpetaja (KAKLI/15.HR)
Integreeritud loodusteadused (MLLB/16.LT)
Integreeritud tehnoloogiad ja käsitöö (KUIKB/16.LT)
Psühholoogia (PSPSB/16.LT)
Integreeritud loodusteadused (MLLB/00.LT)
Integreeritud loodusteadused (MLLB/15.LT)
Pedagoogika (KAPB/15.HR)
Psühholoogia (PSPSB/15.LT)
Sotsiaalteadused (KKSB/15.YK)
Sotsiaalteadused (KKSB/14.YK)
Pedagoogika (KAPB/14.HR)
Psühholoogia (PSPSB/14.LT)
Psühholoogia (PSPSB/13.LT)
Sotsiaalteadused (KKSB/13.YK)
Pedagoogika (KAPB/13.HR)
Sotsiaalteadused (KKSB/12.YK)
Pedagoogika (KAPB/12.HR)
Psühholoogia (PSPSB/12.LT)
Sotsiaalteadused (KKSB/11.YK)
Psühholoogia (PSPSB/11.LT)
Pedagoogika (KAPB/11.HR)
Pedagoogika (KAPB/11H.HR)
Pedagoogika (KAPB/10H.HR)
Psühholoogia (PSPSB/10.LT)
Sotsiaalteadused (KKSB/10.YK)
Pedagoogika (KAPB/09.HR)
Pedagoogika (KAPB/09H.HR)
Sotsiaalteadused (KKSB/09.YK)
Sotsiaalteadused (KKSB/08.YK)
Psühholoogia (PSPSB/07.LT)
Psühholoogia (PSPSB/05.LT)
Psühholoogia (PSPSB/00.LT)
space