Õppimine ja areng (KAI6013.HR)
space
Õppeaine kood
KAI6013.HR
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Õppimine ja areng
Õppeaine nimetus inglise k
Learning and Development
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 sügissemestri õppejõud
Kriste Talving (õpetamise keel: eesti keel)
Joosep Olop (õpetamise keel: eesti keel)
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Toetada arusaama tekkimist õppimise toetamise kontekstis oluliste arengu ja õppimise neurobioloogiliste üldprintsiipide kohta.
Toetada õppimise juures oluliste tunnetusprotsesside eristamise ja kirjeldamise oskuse kujunemist.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kursusel keskendutakse õppimise kontekstis oluliste üldiste neurobioloogiliste üldprintsiipide tundmaõppimisele. Käsitletakse aju funktsioonide arengu ja küpsemise põhimõtteid ning aju arengu seaduspärasustest tulenevaid erinevusi eelkooliealiste, teismeliste ja täiskasvanud õppijate õppimisprotsessis. Muu hulgas keskendutakse taju, tähelepanu, mälu, mõtlemise ja täidesaatvate funktsioonide rolli mõistmisele õppimisel ja õpetamisel. Eelnevale tuginevalt võetakse vaatluse alla üks õpimotivatsiooni alusteooriatest: Carol Dwecki võimekususkumuste teooria.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- omab ülevaadet õppimise kontekstis olulistest aju arengu neurobioloogilistest üldprintsiipidest;
- omab ülevaadet õppimise ja õpetamise kontekstis olulistest tunnetusprotsessidest ning oskab märgata ja kirjeldada nende rolli õppimisprotsessis;
- tunneb võimekususkumuste teooria põhiväiteid ning oskab neid siduda praktiliste näidetega.
Õppejõud
Kati Aus, MA, Kriste Talving, MA
space