Bioloogia (kõrvalerialaga)
space
Õppekava kood
MLBB.LT
Õppekava kuraator
Kairi Koort
HTMi õppekava kood
1595
versiooni kood
MLBB/23.LT
Instituut / kolledž
LT - Loodus- ja terviseteaduste instituut
Õppekava nimetus e.k.
Bioloogia (kõrvalerialaga)
Õppekava nimetus i.k.
Biology (with Minor Field of Study)
Õppetöö keel
eesti keel
Õppetase
bakalaureuseõpe
Maht (EAP)
180
Õppevaldkond
Loodusteadused, matemaatika ja statistika
Õppekavagrupp
bio- ja keskkonnateadused
Õppekavarühm
Bioloogia
Nominaalne õppeaeg (semestrites)
6
Juurdepääsu tingimused
Gümnaasiumi lõputunnistus, lõputunnistus kutsekeskhariduse omandamise kohta või nendele vastav kvalifikatsioon; Kuva rohkem...
Antavad kraadid
loodusteaduse bakalaureus
Õppekava eesmärgid
- Toetada akadeemilise loodusteadusliku hariduse omandamist; Kuva rohkem...
Õppekava õpiväljundid
- omab ülevaadet bioloogia teoreetilistest lähtealustest ja põhimõistetest Kuva rohkem...
Õppekava lõpetamistingimused
Õppekava täitmiseks peab üliõpilane läbima õppekava etteantud mahus, Kuva rohkem...
Õppekava versiooni struktuur:
Mooduli liik
EAP kokku
Üleülikoolilised ained
18.0
Erialaained
90.0
Praktika
6.0
Vabaained
54.0
Lõputöö
12.0
Kokku
180.0
space
space
space
space