Pedagoogika
space
Õppekava kood
KAPB.HR
Õppekava kuraator
Tiina Anspal
HTMi õppekava kood
1545
Õppekavaversiooni kood
KAPB/22.HR
Instituut / kolledž
HR - Haridusteaduste instituut
Õppekava nimetus e.k.
Pedagoogika
Õppekava nimetus i.k.
Education
Õppetöö keel
eesti keel
Õppetase
bakalaureuseõpe
Maht (EAP)
180
Õppevaldkond
Haridus
Õppekavagrupp
õpetajakoolitus ja kasvatusteadus
Õppekavarühm
Kasvatusteadus
Nominaalne õppeaeg (semestrites)
6
Juurdepääsu tingimused
Gümnaasiumi lõputunnistus, lõputunnistus kutsekeskhariduse omandamise kohta või nendele vastav kvalifikatsioon. Kuva rohkem...
Antavad kraadid
haridusteaduse bakalaureus
Õppekava eesmärgid
- Luua võimalused integreeritud teadmiste omandamiseks kasvatusteaduste, filosoofia, psühholoogia ja sotsioloogia erisuundadest; Kuva rohkem...
Õppekava õpiväljundid
- omab teadmisi pedagoogikast ja psühholoogiast
- omab valmisolekut mõista õpilast ja tema õppimist, lähtudes õppija eripärast
Kuva rohkem...
Õppekava lõpetamistingimused
Õppekava täitmiseks peab üliõpilane läbima õppekava etteantud mahus, Kuva rohkem...
Õppekava versiooni struktuur:
Mooduli liik
EAP kokku
Üleülikoolilised ained
18.0
Erialaained
48.0
Praktika
6.0
Vabaained
102.0
Lõpueksam
6.0
Kokku
180.0
space
space
space
space