Haridustehnoloogia õppeprotsessis (KAI6012.HR)
space
Õppeaine kood
KAI6012.HR
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Haridustehnoloogia õppeprotsessis
Õppeaine nimetus inglise k
Educational Technology in Learning Process
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
arvestus
2022/2023 sügissemestri õppejõud
Veronika Tuul (õpetamise keel: eesti keel)
Kaire Povilaitis (õpetamise keel: eesti keel)
Manisha Khulbe (õpetamise keel: inglise keel)
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Anda ülevaade info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutusvõimalustest hariduses ning toetada õppija haridustehnoloogiliste pädevuste kujunemist. Toetada praktiliste
oskuste ja haridustehnoloogiliste pädevuste kujunemist kasutamaks erinevaid
info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) võimalusi, meetodeid ja vahendeid õppeprotsessi mitmekesistamiseks.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Õpetaja haridustehnoloogilised pädevused. IKT õppetöös. Õpilood ja õpistsenaariumid .Video õppeprotsessis. Õppijate digipädevused.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- analüüsib ja hindab IKT vahendite sobivust ning nende kasutamise võimalusi õppeprotsessis;
- analüüsib enda haridustehnoloogilisi pädevusi;
- kasutab erinevaid IKT võimalusi õppeprotsessi planeerimisel ja läbiviimisel.
Õppejõud
Veronika Tuul, MA, Elyna Heinmäe, PhD, Kaire Povilaitis
space