Pedagoogika
Õppekava kood
KAPB.HR
Õppekava kuraator
Tiina Anspal
HTMi õppekava kood
1545
Õppekavaversiooni kood
KAPB/19.HR
Instituut / kolledž
HR - Haridusteaduste instituut
Õppekava nimetus e.k.
Pedagoogika
Õppekava nimetus i.k.
Education
Õppetöö keel
eesti keel
Õppetase
bakalaureuseõpe
Maht (EAP)
180
Õppevaldkond
Haridus
Õppekavagrupp
õpetajakoolitus ja kasvatusteadus
Õppekavarühm
Kasvatusteadus
Nominaalne õppeaeg (semestrites)
6
Juurdepääsu tingimused
Gümnaasiumi lõputunnistus, lõputunnistus kutsekeskhariduse omandamise kohta või nendele vastav kvalifikatsioon. Kuva rohkem...
Antavad kraadid
haridusteaduse bakalaureus
Õppekava eesmärgid
Luua võimalused integreeritud teadmiste omandamiseks kasvatusteaduste, filosoofia, psühholoogia ja sotsioloogia erisuundadest; Kuva rohkem...
Õppekava õpiväljundid
- omab teadmisi pedagoogikast ja psühholoogiast
- omab valmisolekut mõista õpilast ja tema õppimist, lähtudes õppija eripärast
Kuva rohkem...
Õppekava lõpetamistingimused
Õppekava täitmiseks peab üliõpilane läbima õppekava etteantud mahus, Kuva rohkem...
Õppekava versiooni struktuur:
Mooduli liik
EAP kokku
Üleülikoolilised ained
18.0
Erialaained
54.0
Vabaained
102.0
Lõpueksam
6.0
Kokku
180.0