Õpilase toetamine koolikeskkonnas (KAP6009.HR)
space
Õppeaine kood
KAP6009.HR
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Õpilase toetamine koolikeskkonnas
Õppeaine nimetus inglise k
Supporting Students in School Environment
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Kujundada arusaam positiivse mikrokliima olulisusest klassis ja koolis.
Anda teadmised põhikooli õpilaste sotsiaalse ja emotsionaalse arengu seduspärasustest.
Kujundada väärtustav hoiak tööks õpi- ja käitumisraskustega õppijatega.
Luua võimalused teadmiste kujunemiseks tööks õpi- ja käitumisraskustega õpilastega klassiruumis.
Kujundada valmisolek kohandada õppetöö vastavalt õppija vajadustele.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kool kui organisatsioon. Koolikliima ja selle mõju õpilase toimetulekule koolis. Klassi kui grupi areng. Grupiprotsesside juhtimine. Teismesliste sotsiaalsed suhted ja identiteet. Õpilaste motiveerimine. Konfliktide ennetamine ja lahendamine. Õpi- ja käitumisraskuste põhjused ja avaldumine. Varane avastamine. Õpi- ja käitumisraskustega toimetuleku põhimõtted. Õpi- ja käitumisraskustega arvestamine klassiruumis. Õppevara kohandamine vastavalt õpilase eripärale.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- omab valmisolekut klassi positiivse mikrokliima kujundamiseks;
- teab põhikooli õpilaste sotsiaalse ja emotsionaalse arengu põhimõtteid;
- on teadlik PGS-is sätestatud õpilase käitumise toetamise meetmetest;
- oskab eristada õpi- ja käitumisraskustega õppijaid eakohase arenguga õpilastest;
- oskab rakendada ainealase õpetuse põhimõtteid vastavalt õpilase õpi- või käitumisraskustele;
- oskab koostada õppevara vastavalt õpilase eripärale.
Õppejõud
M. Normak (MA), H. Puksand (PhD)
space