Mitmekultuuriline õpikeskkond (KAL6005.HR)
space
Õppeaine kood
KAL6005.HR
vana ainekood
KAL6005
Õppeaine nimetus eesti k
Mitmekultuuriline õpikeskkond
Õppeaine nimetus inglise k
Multicultural Learning Environment
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Kursuse eesmärk on luua üliõpilastele alused teadmiste ja oskuste kujunemiseks õpetamise ja kasvatamise võimalustest mitmekultuurilises õpikeskkonnas
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Mitmekultuursusega seotud mõisted.
Kontrolltest. Kultuur ja identiteet. Kultuuridevahelised erinevused. Kultuurilised stereotüübid Kultuur kui kutse dialoogile. Kultuur hoiakute kujundajana. Kultuuridevaheline kommunikatsioon koolis ja ühiskonnas.
Integratsiooni paradigmade arengufaasid Eestis. Õpetamise strateegiad mitmerahvuselises klassis (võrdsed õigused heale haridusele: teooria ja tegelikus).
Seminar: tänapäeva integratsiooni paradigma faaside arengu võrdlev analüüs.
Haridus kui dialoog. Rahvuslik ja rahvusvaheline, kasvatuse väärtus ja väärtuskasvatuse kajastumine õppekirjanduses. Kunst ja muusika suhtlemise metakeelena.
Seminar: õppekirjanduse analüüs lähtuvast lähtuvalt mitmekultuurilise õpikeskkonna vajadustest.
Mitmekultuurilise hariduse teostamiseks vajalikud ressursid: õpetaja ettevalmistus ja ühiskondlike hoiakute kujundamine. Väärtuskasvatuse väärtus mitmekultuurilises õpikeskkonnas. Õppekava prioriteedid ja põhimõtted. Eesti kooli valmisolek mitmekultuuriliseks hariduseks.
Rühmatöö: mitmekultuurilise klassi/rühma erinevate rahvaste esindajate tutvustamine ning pedagoogilis-psühholoogiliste aspektide analüüs/tagasiside.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- on kursuse lõpus omandatud teadmiste ja oskuste põhjal suuteline adekvaatselt hindama mitmekultuurilise klassi/rühma väärtusi, vajadusi ja probleeme;
- oskab töötada ja õpetada mitmekultuurilises klassis;
- on valmis ja suudab analüüsida, teha õiged otsused probleemsete õpisituatsioonide lahendamisel.
Õppejõud
Katheryn Rannu, Marja Popov
space