Õppimist toetava keskkonna kujundamine ja sobitamine (KAE6084.HR)
space
Õppeaine kood
KAE6084.HR
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Õppimist toetava keskkonna kujundamine ja sobitamine
Õppeaine nimetus inglise k
Creating and Adjusting an Environment that Supports Learning
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
arvestus
2022/2023 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Luua võimalused ülevaate saamiseks õpetuse individualiseerimise võimalustest pedagoogilises tegevuses. Luua võimalused omandada baasteadmised, võtted ning strateegiad õppetöö kohandamiseks vastavalt erivajadustega õppijate vajadustele.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Hariduslike erivajadustega laste õpetamine: printsiibid ja võimalused. Õpetuse diferentseerimise mõiste, seos õppimisteooriatega. Võimalusi õpetamise individualiseerimiseks. Õppekavad ja -materjalid erivajadustega õppijatele. Erinevad õppimis- ja õpetamisstrateegiad erivajadustega õppijate toetamisel. Õpi- ja käitumisabi korraldamise probleeme. Enesekontrolli ja -regulatsiooni õpetamine erivajadustega õppijatele. Praktikum: hariduslike erivajadustega õpilastele suunatud õppetegevuste vaatlus ja analüüs.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- tunneb erivajadustega õpilaste õppekorraldust, eritasemeliste õppekavade nõudeid;
- tunneb võimalusi erivajadustega õpilaste õppe diferentseerimiseks ja individualiseerimiseks;
- tunneb eriõppe teoreetilisi printsiipe ja meetodeid;
- orienteerub olemasolevas õppevaras, arvestades ainekavade sisu ja õppijate eripära;
- tunneb erididaktikate peamiseid aluseid ja eripedagoogilisi võtteid.
Õppejõud
Ene Varik-Maasik, PhD
space