Sissejuhatav praktika õpetajakoolitusse (KAT6010.HR)
space
Õppeaine kood
KAT6010.HR
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Sissejuhatav praktika õpetajakoolitusse
Õppeaine nimetus inglise k
Introductory Practice to Teacher Education
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
arvestus
2022/2023 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
• luua eeldused tutvumaks üldhariduskooli õpikeskkonnaga, õppetööga ja õpetaja rolliga selles;
• toetada esmaste vaatlus-ja analüüsiosakuste omandamist;
• toetada üliõpilaste süsteemset eneseanalüüsi
Õppeaine sisu lühikirjeldus
1. Tutvumine praktikakooli, töökollektiivi, kooli töökorraluse, dokumentatsiooni ja juhtimisega;
2. Tutvumine õpetaja ja tugimeeskonna tööga;
3. Osalemine kooli õppetööl, sh õpetaja(te) tundide vaatlemine, protokollimine ja analüüsimine sõltuvalt vaatlusteemast;
4. Õpilaste õppimise juhendamine;
5. Õpetaja ja enda rolli ja tegevuste reflekteerimine.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- oskab näha seoseid koolitegelikkuse ja kasvatusteaduslikes õppeainetes omandatavate teoreetiliste teadmiste vahel;
- oskab analüüsida kooli keskkonda ja töökorraldust ning õpetaja rolli (sh on tutvunud kooli ja õpetaja töö korraldust reguleeriva dokumentatsiooniga);
- on võimeline reflekteerima oma tegevusi ja enesearengut.
Õppejõud
Tiina Anspal (vastutav), Kätlin Reinik
Lisainfo
Arvestuse sooritamiseks peab üliõpilane täitma kõik praktikaga seotud ülesanded ja esitama kooli poolt kinnitatud tegevusaruande. Arvestus, mis kujuneb vaatlusülesannete sooritamise ning e-portfoolio alusel.
space