Reproduktiivtervise psühholoogia (PSP6083.LT)
space
Õppeaine kood
PSP6083.LT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Reproduktiivtervise psühholoogia
Õppeaine nimetus inglise k
Reproductive Health Psychology
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Kursuse eesmärgiks on anda üliõpilastele teadmisi reproduktiivtervise
psühholoogia tänapäevastest peamistest teoreetilistest käsitlustest ja
rakendustest. Ainekursuse lõpuks peaksid osalejad oskama arvestada
psühholoogilise nõustamise spetsiifikaga reproduktiivtervise psühholoogia
põhimõtetest lähtuvalt.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Reproduktiivtervise psühholoogia teoreetilised käsitlused. Uurimismeetodid.
Reproduktiivtervise psühholoogia arengusuunad. Reproduktiivtervise
psühholoogiaga külgnevad valdkonnad. Reproduktiivtervise psühholoogia
rakendused inimese elukaarest lähtuvalt.
Eetilised aspektid. Noorukite nõustamise põhimõtted. Riskikäitumine.
Kohanemine lapse sünniga. Kohanemishäired. Paarisuhte dünaamika.
Rasedusaegsed ja sünnitusjärgsed meeleoluhäired. Sünnieelne ja sünnijärgne
periood ning lapse arengulised vajadused. Vanemliku rolli kujundamine. Kriisi-
ja leinatöö. Leinatöö spetsiifika lapse surma korral. Reproduktiivtervise
psühholoogia rakendus vähihaiguste korral.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- omab ülevaadet reproduktiivtervise psühholoogia tänapäevastest peamistest teoreetilistest käsitlustest ning rakendustest;
- oskab arvestada psühholoogilise nõustamise spetsiifikaga reproduktiivtervise psühholoogia põhimõtetest lähtuvalt;
- orienteerub valdkonda käsitlevas teaduskirjanduses.
Õppejõud
Kristiina Uriko, PhD
space