Psühholoogia
space
Õppekava kood
PSPSB.LT
Õppekava juht
Kadi Liik
HTMi õppekava kood
1586
versiooni kood
PSPSB/11.LT
Instituut / kolledž
LT - Loodus- ja terviseteaduste instituut
Õppekava nimetus e.k.
Psühholoogia
Õppekava nimetus i.k.
Psychology
Õppetöö keel
eesti keel
Õppetase
bakalaureuseõpe
Maht (EAP)
180
Õppevaldkond
Sotsiaalteadused, ajakirjandus ja teave
Õppekavagrupp
psühholoogia
Õppekavarühm
Psühholoogia
Nominaalne õppeaeg (semestrites)
6
Juurdepääsu tingimused
Gümnaasiumi lõputunnistus, lõputunnistus kutsekeskhariduse omandamise kohta või nendele vastav kvalifikatsioon. Kuva rohkem...
Antavad kraadid
sotsiaalteaduse bakalaureus
Õppekava eesmärgid
- Luua eeldused põhjalike ja rakendatavate teadmiste omandamiseks tänapäevases psühholoogias; Kuva rohkem...
Õppekava õpiväljundid
- omab teadmisi psühholoogia rakendamise põhimõtetest ja võimalustest Kuva rohkem...
Õppekava lõpetamistingimused
Õppekava täitmiseks peab üliõpilane läbima õppekava etteantud mahus, Kuva rohkem...
Õppekava versiooni struktuur:
Mooduli liik
EAP kokku
Sissejuhatavad ained
32.0
Erialaained
90.0
Vabaained
46.0
Lõpueksam
12.0
Kokku
180.0
space
space
space
space