Läbirääkimised (PSO7037.LT)
Õppeaine kood
PSO7037.LT
vana ainekood
PSO7037
Õppeaine nimetus eesti k
Läbirääkimised
Õppeaine nimetus inglise k
Negotiations
Õppeaine maht EAP
4.0
Orienteeruv kontakttundide maht
20
Õpetamise semester
kevad
Kontrollivorm
arvestus
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
Arno Baltin (eesti keel) tavaline kursus
2020/2021 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Luua võimalused teadmiste kujunemiseks läbirääkimiste olulisematest teoreetilistest mudelitest ja nende rakendamisvõimalustest..
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Läbirääkimiste sotsiaalpsühholoogilise käsitluse põhikursus. Osalejad saavad ülevaate olulisematest teoreetilistest mudelitest ja kahest peamisest (liitvate ja jaotavate) läbirääkimiste meetodist. Lahendades praktilisi läbirääkimisülesandeid (simulatsioonid), saavad osalejad läbirääkimiste ettevalmistamise, pidamise ja mõtestamise kogemuse. Omandatud mõisteid rakendatakse ühe tegeliku läbirääkimisjuhtumi põhjalikul analüüsil. Eneseanalüüs küsimustike abil.
Meetoditeks loeng, simulatsioonides osalemine, arutelu simulatsioonitulemuste üle, oma läbirääkimispädevuse reflekteerimine küsimustike abil, tegelike läbirääkimislugude analüüs.
Õppeaine õpiväljundid
1. Orienteerub läbirääkimiste teoorias.
2. Tunneb läbirääkimiste oskusteabe sisu ja allikaid.
3. Oskab kasutada oskusteavet läbirääkimiste protsessis.
4. Oskab teooriat kasutada konkreetsete läbirääkimisolukordade analüüsimisel.
Hindamismeetodid
Arvestus.
Õppejõud
Arno Baltin
Kohustuslik kirjandus
Loengumapp: https://sites.google.com/site/pso7037/
Lewicki, R. J., Saunders, M. D. ja Minton, J. W. (1999). Läbirääkimiste põhitõed. Tartu: Fontes ptk. 1., 2. ja 3.
Asenduskirjandus
1. Fisher, R., Ury, W ja Patton (2004). Kuidas panna nad ütlema JAH. Tartu: Fontes;
2. Lewicki, R. J.,Saunders, M. D. ja Minton, J. W. (1999). Läbirääkimiste põhitõed. Tartu: Fontes.