Läbirääkimised (PSO7037.LT)
space
Õppeaine kood
PSO7037.LT
vana ainekood
PSO7037
Õppeaine nimetus eesti k
Läbirääkimised
Õppeaine nimetus inglise k
Negotiations
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
arvestus
2021/2022 kevadsemestri õppejõud
Arno Baltin (õpetamise keel: eesti keel)
2022/2023 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Luua võimalused teadmiste kujunemiseks läbirääkimiste olulisematest teoreetilistest mudelitest ja nende rakendamisvõimalustest..
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Läbirääkimiste sotsiaalpsühholoogilise käsitluse põhikursus. Osalejad saavad ülevaate olulisematest teoreetilistest mudelitest ja kahest peamisest (liitvate ja jaotavate) läbirääkimiste meetodist. Lahendades praktilisi läbirääkimisülesandeid (simulatsioonid), saavad osalejad läbirääkimiste ettevalmistamise, pidamise ja mõtestamise kogemuse. Omandatud mõisteid rakendatakse ühe tegeliku läbirääkimisjuhtumi põhjalikul analüüsil. Eneseanalüüs küsimustike abil.
Meetoditeks loeng, simulatsioonides osalemine, arutelu simulatsioonitulemuste üle, oma läbirääkimispädevuse reflekteerimine küsimustike abil, tegelike läbirääkimislugude analüüs.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- orienteerub läbirääkimiste teoorias;
- tunneb läbirääkimiste oskusteabe sisu ja allikaid;
- oskab kasutada oskusteavet läbirääkimiste protsessis;
- oskab teooriat kasutada konkreetsete läbirääkimisolukordade analüüsimisel.
Õppejõud
Arno Baltin
space