Organisatsioonikäitumine
space
Õppekava kood
PSOKM.LT
Õppekava kuraator
Kadi Liik
HTMi õppekava kood
1700
versiooni kood
PSOKM/23.LT
Instituut / kolledž
LT - Loodus- ja terviseteaduste instituut
Õppekava nimetus e.k.
Organisatsioonikäitumine
Õppekava nimetus i.k.
Organizational Behavior
Õppetöö keel
eesti keel
Õppetase
magistriõpe
Maht (EAP)
120
Õppevaldkond
Ärindus, haldus ja õigus
Õppekavagrupp
ärindus ja haldus
Õppekavarühm
Juhtimine ja haldus
Nominaalne õppeaeg (semestrites)
4
Nominaalaja lisasemestreid
2
Juurdepääsu tingimused
Bakalaureusekraad, rakenduskõrghariduse diplom või nendele vastav kvalifikatsioon; Kuva rohkem...
Antavad kraadid
sotsiaalteaduse magister (organisatsioonikäitumine)
Õppekava eesmärgid
Õppekava eesmärgiks on luua eeldused:
- süsteemsete teadmiste kujunemiseks tänapäevastest organisatsioonikäitumise teooriatest, meetoditest ja rakendustest;
Kuva rohkem...
Õppekava õpiväljundid
- on omandanud teadmised organisatsioonide ülesehitusest, inimressursside juhtimise põhimõtetest, Kuva rohkem...
Õppekava lõpetamistingimused
Õppekava täitmiseks peab üliõpilane läbima õppekava etteantud mahus, Kuva rohkem...
Õppekava versiooni struktuur:
Mooduli liik
EAP kokku
Üleülikoolilised ained
6.0
Erialaained
81.0
Praktika
6.0
Vabaained
3.0
Lõputöö
24.0
Kokku
120.0
space
space
space
space