Infotehnoloogia juhtimine
space
Õppekava kood
IFITM.DT
Õppekava kuraator
Peeter Normak
HTMi õppekava kood
1704
versiooni kood
IFITM/09.DT
Instituut / kolledž
DT - Digitehnoloogiate instituut
Õppekava nimetus e.k.
Infotehnoloogia juhtimine
Õppekava nimetus i.k.
Management of Information Technology
Õppetöö keel
eesti keel
Õppetase
magistriõpe
Maht (EAP)
120
Õppevaldkond
Ärindus, haldus ja õigus
Õppekavagrupp
ärindus ja haldus
Õppekavarühm
Juhtimine ja haldus
Nominaalne õppeaeg (semestrites)
4
Juurdepääsu tingimused
Bakalaureusekraad, rakenduskõrghariduse diplom või nendele vastav kvalifikatsioon; Kuva rohkem...
Antavad kraadid
ärijuhtimise magister (infotehnoloogia juhtimine)
Õppekava eesmärgid
- Valmistada ette spetsialiste, kes suudaksid ettevõtte ärieesmärkidest lähtuvalt kavandada ja juurutada ettevõtte IT-süsteeme ning tagada nende toimimine; Kuva rohkem...
Õppekava õpiväljundid
- teab ettevõtete IT-süsteemide arendamise teoreetilisi aluseid, arengusuundi ning aktuaalseid probleeme Kuva rohkem...
Õppekava lõpetamistingimused
Õppekava täitmiseks peab üliõpilane läbima õppekava etteantud mahus, Kuva rohkem...
Õppekava versiooni struktuur:
Mooduli liik
EAP kokku
Üldained
15.0
Erialaained
60.0
Vabaained
15.0
Lõputöö
30.0
Kokku
120.0
space
space
space
space