Etoloogia (PSP6043.LT)
space
Õppeaine kood
PSP6043.LT
vana ainekood
PSP6043
Õppeaine nimetus eesti k
Etoloogia
Õppeaine nimetus inglise k
Ethology
Õppeaine maht EAP
5.0
Kontrollivorm
arvestus
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2023/2024 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Tutvustada käitumise universaalseid ja liigiomaseid bioloogilisi aluseid.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Etoloogia alused. Loomade käitumine kui bioloogiline süsteem. Käitumine, selle liigispetsiifika, ökoloogia ja semiootika. Elukeskkond kui interaktiivne kontekst. Närvi- ja endokriinse süsteemi funktsioonid ja vormid. Mälu, emotsioonid, agressiivsus, mõtlemine, tähelepanu. Territoriaalsus ja sotsiaalsus. Instinktid. Enesekaitse, toitumine, komfortkäitumine, seksuaalkäitumine, hoolitsemine järglaste eest. Omad ja võõrad. Otsing ja äratundmine. Inimese etoloogia. Kultuur kui liigi tunnus. Dialoogivõimalused.
Iseseisvalt töötab üliõpilane läbi kohustusliku kirjanduse ja vaatleb ühe vabalt valitud looma käitumist ning analüüsib seda tuginedes omandatud teoreetilistele teadmistele.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- suudab seostada ja mõista loomade ja inimese liigispetsiifilist ning üldloomalikku käitumist.
Õppejõud
Aleksei Turovski
space