Suhtlemispsühholoogia (PSP6047.LT)
space
Õppeaine kood
PSP6047.LT
vana ainekood
PSP6047
Õppeaine nimetus eesti k
Suhtlemispsühholoogia
Õppeaine nimetus inglise k
Psychology of Social Skills and Interpersonal Communication
Õppeaine maht EAP
5.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Anda ülevaade suhtlemise olemusest, suhtlemisoskustest ja näidata inimese enda rolli suhete kujunemisel ja kestmisel. Toetada tudengite interaktsioonide analüüsimise oskuse kujunemist ning arusaamise kujunemist väärtuste, hoiakute jms. mõjust suhete püsimisele.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Suhtlemise olemus ja suhete funktsioonid läbi isiklike vajaduste, toimetuleku. Indiviidi aktiivsus suhte kujundamisel. Mina-kontseptsioon ja suhted. Suhete areng – enese avamine ja avatus suhetes. Usaldus. Kommunikatsioon kui suhtlemise komponent. Kommunikatsioon ja suhted. Verbaalne kommunikatsioon. Mitteverbaalsed signaalid suhtlemisel. Tunnetus kui suhtlemise komponent. Inimese tajumine. Teise inimese tajumise iseärasused, stereotüübid, hoiakud, põhjuste omistamine ja muutused suhetes. Mõjutamine kui suhtlemise komponent. Käitumise vormimine (biheivioristlik vaatenurk). Mängud suhetes. E. Berne transaktsioonide analüüs. Suhtlemisoskused. Abistav kuulamine. Kuulamistõkked. Tagasiside. Kriitika. Konfliktid ja nende tekkimist toetavad tegurid. Suhtlemisstiilid (agressiivne, kehtestav, alistuv käitumine). Atraktiivsus. Partneri valik. Lähedussuhted (sõprus, romantilised suhted) . Armastuse erinevad käsitlused. Läheduse tüübid. Üksildus. Armukadedus.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- mõistab indiviidi vastutust ja rolli sotsiaalse võrgustiku loomisel ning enda positsiooni selle kujundamisel;
- oskab analüüsida suhtlemissituatsioone indiviidide vastastikuse sõltumise ja endasse suhtumise kontekstis;
- on kujundanud arusaama seostest hoiakute, veendumuste ja suhete kvaliteedi vahel;
- oskab analüüsida omandatud teoreetiliste käsitluste abil isiklikke suhteid.
Õppejõud
dots. K.Kullasepp, PhD
Õppekavaversioonid, millesse aine kuulub
Integreeritud tehnoloogiad ja käsitöö (KUIKB/00.LT)
Psühholoogia (PSPSB/22.LT)
Psühholoogia (PSPSB/21.LT)
Klassiõpetaja (KAKLI/19.HR)
Psühholoogia (PSPSB/20.LT)
Klassiõpetaja (KAKLI/00.HR)
Klassiõpetaja (KAKLI/18.HR)
Psühholoogia (PSPSB/19.LT)
Integreeritud tehnoloogiad ja käsitöö (KUIKB/19.LT)
Klassiõpetaja (KAKLI/17.HR)
Klassiõpetaja (KAKLI/16.HR)
Psühholoogia (PSPSB/18.LT)
Integreeritud tehnoloogiad ja käsitöö (KUIKB/18.LT)
Klassiõpetaja (KAKLI/15.HR)
Psühholoogia (PSPSB/17.LT)
Suhtekorraldus (KOSKB/17.FK)
Integreeritud loodusteadused (MLLB/17.LT)
Integreeritud tehnoloogiad ja käsitöö (KUIKB/17.LT)
Integreeritud loodusteadused (MLLB/16.LT)
Suhtekorraldus (KOSKB/16.FK)
Integreeritud tehnoloogiad ja käsitöö (KUIKB/16.LT)
Psühholoogia (PSPSB/16.LT)
Integreeritud loodusteadused (MLLB/00.LT)
Suhtekorraldus (KOSKB/15.FK)
Integreeritud loodusteadused (MLLB/15.LT)
Psühholoogia (PSPSB/15.LT)
Sotsiaalteadused (KKSB/15.YK)
Pedagoogika (KAPB/15.HR)
Suhtekorraldus (KOSKB/14.FK)
Psühholoogia (PSPSB/14.LT)
Sotsiaalteadused (KKSB/14.YK)
Pedagoogika (KAPB/14.HR)
Sotsiaalteadused (KKSB/13.YK)
Suhtekorraldus (KOSKB/13.FK)
Psühholoogia (PSPSB/13.LT)
Pedagoogika (KAPB/13.HR)
Suhtekorraldus (KOSKB/12.FK)
Psühholoogia (PSPSB/12.LT)
Pedagoogika (KAPB/12.HR)
Sotsiaalteadused (KKSB/12.YK)
Sotsiaalteadused (KKSB/11.YK)
Rekreatsioonikorraldus (TSRKB/11.LT)
Suhtekorraldus (KOSKB/11.FK)
Kutsepedagoogika (KAKPB/11.HR)
Psühholoogia (PSPSB/11.LT)
Pedagoogika (KAPB/11H.HR)
Pedagoogika (KAPB/11.HR)
Rekreatsioonikorraldus (TSRKB/10.LT)
Pedagoogika (KAPB/10H.HR)
Psühholoogia (PSPSB/10N.LT)
Kutsepedagoogika (KAKPB/10.HR)
Psühholoogia (PSPSB/10.LT)
Sotsiaalteadused (KKSB/10.YK)
Rekreatsioonikorraldus (TSRKB/09.LT)
Pedagoogika (KAPB/09H.HR)
Pedagoogika (KAPB/09.HR)
Sotsiaalteadused (KKSB/09.YK)
Kutsepedagoogika (KAKPB/09.HR)
Rekreatsioonikorraldus (TSRKB/08.LT)
Sotsiaalteadused (KKSB/08.YK)
Psühholoogia (PSPSB/00.LT)
space