Suhtekorraldus
space
Õppekava kood
KOSKB.FK
Õppekava kuraator
Kristel Abel
HTMi õppekava kood
107764
versiooni kood
KOSKB/12.FK
Instituut / kolledž
FK - Balti filmi, meedia ja kunstide instituut
Õppekava nimetus e.k.
Suhtekorraldus
Õppekava nimetus i.k.
Public Relations
Õppetöö keel
eesti keel
Õppetase
bakalaureuseõpe
Maht (EAP)
180
Õppevaldkond
Ärindus, haldus ja õigus
Õppekavagrupp
ärindus ja haldus
Õppekavarühm
Turundus ja reklaam
Nominaalne õppeaeg (semestrites)
6
Juurdepääsu tingimused
Gümnaasiumi lõputunnistus, lõputunnistus kutsekeskhariduse omandamise kohta või nendele vastav kvalifikatsioon Kuva rohkem...
Antavad kraadid
sotsiaalteaduse bakalaureus
Õppekava eesmärgid
Pakkuda võimalust omandada laiapõhjaline haridus organisatsioonikommunikatsiooni Kuva rohkem...
Õppekava õpiväljundid
- omab süsteemset ülevaadet organisatsioonikommunikatsiooni ja avalike suhete (suhtekorralduse) põhimõistetest, teoreetilistest käsitlustest ja uurimismeetoditest Kuva rohkem...
Õppekava lõpetamistingimused
Õppekava täitmiseks peab üliõpilane läbima õppekava etteantud mahus, Kuva rohkem...
Õppekava versiooni struktuur:
Mooduli liik
EAP kokku
Üldained
16.0
Erialaained
110.0
Vabaained
48.0
Lõpueksam
6.0
Lõputöö
6.0
Kokku
186.0
space
space
space
space