Sissejuhatus suhtekorraldusse (KOK6001.FK)
space
Õppeaine kood
KOK6001.FK
vana ainekood
KOK6001
Õppeaine nimetus eesti k
Sissejuhatus suhtekorraldusse
Õppeaine nimetus inglise k
Introduction to Public Relations
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Kujundada eeldused mõistmaks suhtekorralduse sisu ja aluseid nii ajaloos kui ka tänapäevaselt kasutades teaduspõhiseid lähenemisi sellele valdkonnale, toetada kultuuriliste ja eetiliste väärtuste kujunemist ning valmisolekut nendega arvestada tulevases töös; kujundada eeldused praktilise suhtekorraldustegevuse erinevate tahkude mõistmiseks.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Sissejuhatus suhtekorraldusse on algtaseme kursus, mis tutvustab suhtekorralduse põhialuseid. Kursusel ja seminarides osalejad saavad ülevaate suhtekorralduse ajaloost ja arengust ning eetilistest, professionaalsetest ja teoreetilistest põhimõtetest. Kursusel käsitletakse meediasuhteid, sise- ja kriisikommunikatsiooni aluseid.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- teab suhtekorralduse põhialuseid;
- oskab luua esmatasandil seoseid teoreetilise ja praktilise suhtekorralduse vahel;
- oskab töötada iseseisvalt erialase kirjandusega;
- oskab lahendada erialaseid ülesandeid grupitööna;
- oskab täita esmaseid suhtekorraldusülesandeid.
Õppejõud
Kristel Abel, MA
space