Kutsepedagoogika
space
Õppekava kood
KAKPB.HR
Õppekava kuraator
Meidi Sirk
HTMi õppekava kood
1517
versiooni kood
KAKPB/10.HR
Instituut / kolledž
HR - Haridusteaduste instituut
Õppekava nimetus e.k.
Kutsepedagoogika
Õppekava nimetus i.k.
Vocational Pedagogy
Õppetöö keel
eesti keel
Õppetase
bakalaureuseõpe
Maht (EAP)
180
Õppevaldkond
Haridus
Õppekavagrupp
õpetajakoolitus ja kasvatusteadus
Õppekavarühm
Aineõpetajate koolitus
Nominaalne õppeaeg (semestrites)
6
Juurdepääsu tingimused
Kutsekeskharidus, kutseharidus keskhariduse baasil, keskhariduse puhul töökogemus kutseõpetajana või kutsetunnistus. Kuva rohkem...
Antavad kraadid
haridusteaduse bakalaureus
Õppekava eesmärgid
- Luua eeldused kutseõpetaja tööks vajalike kompetentside kujunemiseks; Kuva rohkem...
Õppekava õpiväljundid
- mõistab kasvatusteaduste ja kutsepedagoogika põhimõisteid ja teooriaid, arengusuundi ja aktuaalseid probleeme ning kutseharidust kui haridussüsteemi osa Kuva rohkem...
Õppekava lõpetamistingimused
Õppekava täitmiseks peab üliõpilane läbima õppekava etteantud mahus, Kuva rohkem...
Õppekava versiooni struktuur:
Mooduli liik
EAP kokku
Sissejuhatavad ained
38.0
Erialaained
91.0
Vabaained
45.0
Lõpueksam
6.0
Lõputöö
6.0
Kokku
186.0
space
space
space
space