Avalikud suhted (PSP6050.LT)
space
Õppeaine kood
PSP6050.LT
vana ainekood
PSP6050
Õppeaine nimetus eesti k
Avalikud suhted
Õppeaine nimetus inglise k
Public Relations
Õppeaine maht EAP
5.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2023/2024 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Analüüsida avalikkussuhete olemust, keskendudes suhtekorraldusele kui organisatsiooni juhtimisfunktsioonile selle strateegilise planeerimise ja rakendamise seostes.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Aines:
käsitletakse avalikkussuhete olemust, keskendutakse suhtekorraldusele kui organisatsiooni juhtimisfunktsioonile selle strateegilise planeerimise ja rakendamise seostes,
analüüsitakse suhtekorralduse põhieesmärke ja funktsioone, valdkonna kujunemise peamisi arenguetappe ning saadakse ülevaade suhtekorralduse teoreetiliste mudelite rakendamisest;
saadakse ülevaade organisatsioonisisesest ja -välisest suhtekorraldusest, keskendutakse suhtekorralduse strateegilisele planeerimisele, meediasuhete kavandamisele ja realiseerimisele ning turunduskommunikatsiooni planeerimisele ja rakendamisele eri tüüpi organisatsioonides;
saadakse ülevaade kriisikommunikatsioonist ja turunduskommunikatsiooni suhtekorralduslikest meetoditest.
Iseseisev töö koosneb:
loengute kinnistamiseks ja seminaride ettevalmistamiseks vajalike erialateabe allikate analüüs;
rühmatööd.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- tunneb suhtekorralduse peamisi teooriaid ja mudeleid;
- oskab teoreetilisi mudeleid kasutada suhtekorraldusprotsessi kavandamisel;
- oskab iseseisvalt kavandada suhtekorralduses meediasuhteid;
- suudab korraldada kriisikommunikatsiooni.
Õppejõud
dots. Aira Lepik, PhD
space