Sotsiaalpsühholoogia (PSP6002.LT)
space
Õppeaine kood
PSP6002.LT
vana ainekood
PSP6002
Õppeaine nimetus eesti k
Sotsiaalpsühholoogia
Õppeaine nimetus inglise k
Social Psychology
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Anda ülevaade sotsiaalpsühholoogia kujunemisest ja uurimisvaldkondadest, õppida tundma SP põhimõisteid, teooriaid, uurimismeetodeid, rakendusi.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Aine käsitleb sotsiaalpsühholoogia peamisi uurimisvaldkondi - inimsuhete ajaloolist arengut, eneseteadvust ja identiteeti, sotsiaalset taju, hoiakuid ja inimestevahelisi suhteid, sotsiaalset mõju, agressiivsust ja prosotsiaalsust, grupikäitumist, suhtlemist ning ka sotsiaalpsühholoogia praktilisi väljundeid.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- tunneb sotsiaalpsühholoogia uurimisvaldkondi, põhimõisteid ja teooriaid ning sotsiaalpsühholoogiliste teadmiste rakendusvaldkondi;
- oskab analüüsida inimeste käitumist ja inimestevahelisi suhteid.
Õppejõud
Prof. Mati Heidmets, tead.kand.
Õppekavaversioonid, millesse aine kuulub
Rootsi filoloogia (GRR3B/20.HT)
Ajakirjandus (KOAB/17.FK)
Kunstiõpetus (KUKUB/15.FK)
Käsitöö ja kodundus (KUKKB/15.LT)
Reklaam ja imagoloogia (KORMB/15.FK)
Interdistsiplinaarsed humanitaarteadused - Artes Liberales (KKLHB/15.HT)
Antropoloogia (HIANB/15.HT)
Ajalugu (AIAJB/15.HT)
Integreeritud loodusteadused (MLLB/15.LT)
Kutsepedagoogika (KAKPB/15.HR)
Sotsiaalteadused (KKSB/15.YK)
Sotsiaaltöö (STSTB/15.YK)
Informaatika (IFIFB/15.DT)
Muusika (KUMUB/15.FK)
Andragoogika (KAANB/15.HR)
Riigiteadused (RIRIB/15.YK)
Audiovisuaalne meedia (BFMB/15.FK)
Rekreatsioonikorraldus (TSRKB/15.LT)
Liiklusohutus (HKLOR/15.HK)
Interdistsiplinaarsed sotsiaalteadused - Artes Liberales (KKLSB/15.YK)
Infoteadus (INITB/15.DT)
Ristmeedia (BFRB/15.FK)
Sotsioloogia (RASLB/15.YK)
Psühholoogia (PSPSB/15.LT)
Filosoofia (HIFIB/15.HT)
Pedagoogika (KAPB/14.HR)
Sotsiaaltöö (STSTB/14.YK)
Reklaam ja imagoloogia (KORMB/14.FK)
Kunstiõpetus (KUKUB/14.FK)
Andragoogika (KAANB/14.HR)
Riigiteadused (RIRIB/14.YK)
Sotsioloogia (RASLB/14.YK)
Ajalugu (AIAJB/14.HT)
Käsitöö ja kodundus (KUKKB/14.LT)
Liiklusohutus (HKLOR/14.HK)
Filosoofia (HIFIB/14.HT)
Infoteadus (INITB/14.DT)
Muusika (KUMUB/14.FK)
Informaatika (IFIFB/14.DT)
Haldus- ja ärikorraldus (RKHKB/14.YK)
Antropoloogia (HIANB/14.HT)
Sotsiaalteadused (KKSB/14.YK)
Interdistsiplinaarsed sotsiaalteadused - Artes Liberales (KKLSB/14.YK)
Interdistsiplinaarsed humanitaarteadused - Artes Liberales (KKLHB/14.HT)
Filmikunst (BFFVB/14.FK)
Kutsepedagoogika (KAKPB/14.HR)
Ristmeedia (BFRB/14.FK)
Audiovisuaalne meedia (BFMB/14.FK)
Rekreatsioonikorraldus (TSRKB/14.LT)
Psühholoogia (PSPSB/14.LT)
Klassiõpetaja (KAKLI/11.HR)
Sotsiaalteadused (KKSB/13.YK)
Pedagoogika (KAPB/13.HR)
Rekreatsioonikorraldus (TSRKB/13.LT)
Kutsepedagoogika (KAKPB/13.HR)
Tervisejuht (HKTJR/13.HK)
Klassiõpetaja (HKKL/11.HR)
Informaatika (IFIFB/13.DT)
Muusika (KUMUB/13.FK)
Liiklusohutus (HKLOR/13.HK)
Andragoogika (KAANB/13.HR)
Psühholoogia (PSPSB/13.LT)
Audiovisuaalne meedia (BFMB/13.FK)
Filosoofia (HIFIB/13.HT)
Interdistsiplinaarsed humanitaarteadused - Artes Liberales (KKLHB/13.HT)
Ristmeedia (BFRB/13.FK)
Sotsioloogia (RASLB/13.YK)
Ajalugu (AIAJB/13.HT)
Interdistsiplinaarsed sotsiaalteadused - Artes Liberales (KKLSB/13.YK)
Infoteadus (INITB/13.DT)
Kunstiõpetus (KUKUB/13.FK)
Antropoloogia (HIANB/13.HT)
Reklaam ja imagoloogia (KORMB/13.FK)
Käsitöö ja kodundus (KUKKB/13.LT)
Klassiõpetaja (KAKLI/10.HR)
Sotsiaalteadused (KKSB/12.YK)
Audiovisuaalne meedia (BFMB/12.FK)
Kutsepedagoogika (KAKPB/12.HR)
Interdistsiplinaarsed humanitaarteadused - Artes Liberales (KKLHB/12.HT)
Filosoofia (HIFIB/12.HT)
Psühholoogia (PSPSB/12.LT)
Sotsioloogia (RASLB/12.YK)
Saksa keel ja kultuur (GRSB/12.HT)
Infoteadus (INITB/12.DT)
Informaatika (IFIFB/12.DT)
Sotsiaaltöö (STSTB/12.YK)
Kunstiteraapiad (KUKTB/12.LT)
Ristmeedia (BFRB/12.FK)
Andragoogika (KAANB/12.HR)
Muusika (KUMUB/12.FK)
Rekreatsioonikorraldus (TSRKB/12.LT)
Antropoloogia (HIANB/12.HT)
Tervisejuht (HKTJR/12.HK)
Pedagoogika (KAPB/12.HR)
Interdistsiplinaarsed sotsiaalteadused - Artes Liberales (KKLSB/12.YK)
Ajalugu (AIAJB/12.HT)
Käsitöö ja kodundus (KUKKB/12.LT)
Kunstiõpetus (KUKUB/12.FK)
Interdistsiplinaarsed humanitaarteadused - Artes Liberales (KKLHB/12_1.HT)
Klassiõpetaja (HKKL/10.HR)
Humanitaarteadused (KKHB/12.HT)
Interdistsiplinaarsed sotsiaalteadused - Artes Liberales (KKLSB/12_1.YK)
Reklaam ja imagoloogia (KORMB/12.FK)
Keskkonnakorraldus (MLKSB/11.LT)
Turundus (AKMRB/11.YK)
Haldus- ja ärikorraldus (RKHKB/11.YK)
Informaatika (IFIFB/11.DT)
Sotsioloogia (RASLB/11.YK)
Kunstiõpetus (KUKUB/11.FK)
Reklaam ja imagoloogia (KORMB/11.FK)
Füüsika (kõrvalerialaga) (MLFB/11.LT)
Sotsiaaltöö (STSTB/11.YK)
Kultuuriteadus (HIKTB/11.HT)
Audiovisuaalne meedia (BFMB/11.FK)
Kunstiteraapiad (KUKTB/11.LT)
Andragoogika (KAANB/11.HR)
Rekreatsioonikorraldus (TSRKB/11.LT)
Sotsiaalteadused (KKSB/11_2.YK)
Klassiõpetaja (HKKL/09.HR)
Tervisejuht (HKTJR/11.HK)
Ajakirjandus (SKAMB/11.FK)
Käsitöö ja kodundus (KUKKB/11.LT)
Infoteadus (INITB/11.DT)
Pedagoogika (KAPB/11.HR)
Haldus- ja ärikorraldus (RIHKB/11.YK)
Koreograafia (KUKOB/11.FK)
Sotsiaalteadused (KKSB/11_1.YK)
Suhtekorraldus (KOSKB/11.FK)
Pedagoogika (KAPB/11H.HR)
Turundus (AKMRB/12.YK)
Bioloogia (kõrvalerialaga) (MLBB/11.LT)
Rakendusinformaatika (HKIFR/11.HK)
Psühholoogia (PSPSB/11.LT)
Kutsepedagoogika (KAKPB/11.HR)
Riigiteadused (RIRIB/11.YK)
Haldus- ja ärikorraldus (RIHKB/11-1.YK)
Sotsiaalteadused (KKSB/11.YK)
Reklaam ja imagoloogia (KORMB/11-T.FK)
Sotsioloogia (RASLB/10.YK)
Infoteadus (INITB/10-1.DT)
Haldus- ja ärikorraldus (RIHKB/10.YK)
Riigiteadused (RIRIB/10.YK)
Bioloogia (kõrvalerialaga) (MLBB/10.LT)
Informaatika (IFIFB/10.DT)
Käsitöö ja kodundus (KUKKB/10.LT)
Ajakirjandus (SKAMB/10.FK)
Infoteadus (INITB/10.DT)
Sotsiaaltöö (STSTB/10.YK)
Keskkonnakorraldus (MLKSB/10.LT)
Rekreatsioonikorraldus (TSRKB/10.LT)
Rakendusinformaatika (HKIFR/10.HK)
Kultuuriteadus (HIKTB/10.HT)
Kunstiteraapiad (KUKTB/10.LT)
Tervisejuht (HKTJR/10.HK)
Sotsiaalteadused (KKSB/10_1.YK)
Kutsepedagoogika (KAKPB/10.HR)
Kunstiõpetus (KUKUB/10.FK)
Füüsika (kõrvalerialaga) (MLFB/10.LT)
Andragoogika (KAANB/10.HR)
Filmikunst (BFFVB/10.FK)
Koreograafia (KUKOB/10.FK)
Riigiteadused (RIRIB/10-1.YK)
Klassiõpetaja (HKKL/08.HR)
Kutseõpetaja (KAKOM/11.HR)
Sotsiaalteadused (KKSB/10_2e.YK)
Riigiteadused (RIRIB/10-2.YK)
Riigiteadused (RIRIB/10-4.YK)
Sotsiaalteadused (KKSB/10.YK)
Ajakirjandus (SKAMB/10E.FK)
Riigiteadused (RIRIB/10-3.YK)
Pedagoogika (KAPB/10H.HR)
Sotsiaalteadused (KKSB/10_2.YK)
Sotsiaalteadused (KKSB/10_1e.YK)
Reklaam ja imagoloogia (KORMB/10-T.FK)
Reklaam ja imagoloogia (KORMB/10.FK)
Psühholoogia (PSPSB/10.LT)
Kutseõpetaja (KAKOM/10.HR)
Kehakultuur (TSKB/09.LT)
Informaatika (IFIFB/09.DT)
Geoökoloogia (kõrvalerialaga) (MLGB/09.LT)
Rakendusinformaatika (HKIFR/09.HK)
Sotsiaaltöö (STSTB/09.YK)
Kunstiõpetus (KUKUB/09.FK)
Kultuuriteadus (HIKTB/09.HT)
Sotsioloogia (RASLB/09.YK)
Kutsepedagoogika (KAKPB/09.HR)
Füüsika (kõrvalerialaga) (MLFB/09.LT)
Pedagoogika (KAPB/09H.HR)
Pedagoogika (KAPB/09L.HR)
Tervisejuht (HKTJR/09.HK)
Kunstiteraapiad (KUKTB/09.LT)
Sotsiaalteadused (KKSB/09.YK)
Keskkonnakorraldus (MLKSB/09.LT)
Rekreatsioonikorraldus (TSRKB/09.LT)
Infoteadus (INITB/09.DT)
Klassiõpetaja (HKKL/07.HR)
Pedagoogika (KAPB/09.HR)
Bioloogia (kõrvalerialaga) (MLBB/09.LT)
Infoteadus (INITB/08.DT)
Sotsioloogia (RASLB/08.YK)
Reklaam ja imagoloogia (KORMB/08.FK)
Tervisejuht (HKTJR/08.HK)
Füüsika (kõrvalerialaga) (MLFB/08.LT)
Kunstiõpetus (KUKUB/08.FK)
Reklaam ja imagoloogia (KORMB/08-T.FK)
Infoteadus (INITB/08-2.DT)
Andragoogika (KAANB/09.HR)
Kehakultuur (TSKB/08.LT)
Sotsiaalteadused (KKSB/08.YK)
Ajalugu (AIAJB/08.HT)
Kunstiteraapiad (KUKTB/08.LT)
Informaatika (IFIFB/08.DT)
Rekreatsioonikorraldus (TSRKB/08.LT)
Haldus- ja ärikorraldus (HKHKB/08.HK)
Infoteadus (INITB/08-1.DT)
Geoökoloogia (kõrvalerialaga) (MLGB/08.LT)
Klassiõpetaja (HKKL/06.HR)
Rakendusinformaatika (HKIFR/08.HK)
Haldus- ja ärikorraldus (HKHKB/07.HK)
Infoteadus (INITB/07.DT)
Sotsioloogia (RASLB/07.YK)
Kunstiõpetus (KUKUB/07.FK)
Kunstiteraapiad (KUKTB/07.LT)
Rakendusinformaatika (HKIFR/07.HK)
Psühholoogia (PSPSB/07.LT)
Reklaam ja imagoloogia (KORMB/07.FK)
Klassiõpetaja (HKKL/05/1.HR)
Sotsiaaltöö (STSTB/07.YK)
Kunstiõpetus (KUKUB/06.FK)
Haldus- ja ärikorraldus (HKHKB/06.HK)
Infoteadus (INITB/06.DT)
Sotsioloogia (RASLB/06.YK)
Psühholoogia (PSPSB/05.LT)
Infoteadus (INITB/05.DT)
Käsitöö ja kodundus (KUKKB/00.LT)
Kunstiteraapiad (KUKTB/00.LT)
Psühholoogia (PSPSB/00.LT)
Informaatika (IFIFB/00.DT)
space