Kunstiõpetus
space
Õppekava kood
KUKUB.FK
Õppekava kuraator
Linda Elken
HTMi õppekava kood
1528
Õppekavaversiooni kood
KUKUB/12.FK
Instituut / kolledž
FK - Balti filmi, meedia ja kunstide instituut
Õppekava nimetus e.k.
Kunstiõpetus
Õppekava nimetus i.k.
Art Education
Õppetöö keel
eesti keel
Õppetase
bakalaureuseõpe
Maht (EAP)
180
Õppevaldkond
Humanitaaria ja kunstid
Õppekavagrupp
kunstid
Õppekavarühm
Kujutav kunst ja kunstiteadus
Nominaalne õppeaeg (semestrites)
6
Juurdepääsu tingimused
Gümnaasiumi lõputunnistus, lõputunnistus kutsekeskhariduse omandamise kohta või nendele vastav kvalifikatsioon. Kuva rohkem...
Antavad kraadid
humanitaarteaduse bakalaureus
Õppekava eesmärgid
Luua eeldused süvendatud üldhariduslike teadmiste, erialateadmiste ja oskuste omandamiseks erinevates kunstivaldkondades, Kuva rohkem...
Õppekava õpiväljundid
- omab teadmisi kultuuri ja kunsti arenguloost
- oskab orienteeruda tänapäevases kultuuri- ja kunstiruumis
Kuva rohkem...
Õppekava lõpetamistingimused
180 EAP (ainepunkti), millest üldained moodustavad 16 EAP, erialaained 110 EAP, Kuva rohkem...
Õppekava versiooni struktuur:
Mooduli liik
EAP kokku
Üldained
16.0
Erialaained
110.0
Vabaained
48.0
Lõputöö
6.0
Kokku
180.0
space
space
space
space