Füüsika (kõrvalerialaga)
space
Õppekava kood
MLFB.LT
Õppekava juht
Katrin Laas
HTMi õppekava kood
1538
versiooni kood
MLFB/10.LT
Instituut / kolledž
LT - Loodus- ja terviseteaduste instituut
Õppekava nimetus e.k.
Füüsika (kõrvalerialaga)
Õppekava nimetus i.k.
Physics (with Minor Field of Study)
Õppetöö keel
eesti keel
Õppetase
bakalaureuseõpe
Maht (EAP)
180
Õppevaldkond
Loodusteadused, matemaatika ja statistika
Õppekavagrupp
füüsikalised loodusteadused
Õppekavarühm
Füüsika
Nominaalne õppeaeg (semestrites)
6
Juurdepääsu tingimused
Gümnaasiumi lõputunnistus, lõputunnistus kutsekeskhariduse omandamise kohta või nendele vastav kvalifikatsioon; Kuva rohkem...
Antavad kraadid
loodusteaduse bakalaureus
Õppekava eesmärgid
Luua võimalus omandada keskkonnateadvust kujundav ja loodusteadusi integratiivselt hõlmav füüsikaalane baasharidus õpingute jätkamiseks füüsikaõpetaja, Kuva rohkem...
Õppekava õpiväljundid
- saab aru füüsika üldistest ja põhilistest seaduspärasustest, nende katselisest ja teoreetilisest alusest Kuva rohkem...
Õppekava lõpetamistingimused
Õppekava peab olema läbitud täies mahus, sh sooritatud kohustuslikud õppeained ja valikained, koostatud ja kaitstud lõputöö. Kuva rohkem...
Õppekava versiooni struktuur:
Mooduli liik
EAP kokku
Sissejuhatavad ained
30.0
Erialaained
84.0
Vabaained
60.0
Lõputöö
6.0
Kokku
180.0
space
space
space
space