Optika (MLF6006.LT)
space
Õppeaine kood
MLF6006.LT
vana ainekood
MLF6006
Õppeaine nimetus eesti k
Optika
Õppeaine nimetus inglise k
Optics
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Toetada optilistest ehk valgusnähtustest ja nende seaduspärasustest sügavama arusaama kujunemist;
Võimaldada süvendatud füüsikalise maailmapildi kujunemist;
Toetada eksperimendi läbiviimise oskuste ning analüüsioskuste kujunemist.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Geomeetriline optika ja fotomeetria. Optikariistad. Laineoptika: interferents, difraktsioon, polarisatsioon.Valguse ja aine vastastikmõju, dispersioon. Spektrid ja spektraalanalüüs. Valguse hajumine. Kiirgusseadused ja kvantfüüsika sünd. Kvantoptika mõisted: fotoefekt, Comptoni efekt. Ülesannete lahendamine kõigi teemade kohta. Laboratoorsed tööd geomeetrilisest optikast ja fotomeetriast, silmast, valguse interferentsist, difraktsioonist, polarisatsioonist ja dispersioonist, fotoefektist. Laseri, holograafia ja kiudoptika katsed.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Teab geomeetrilise optika ning laineoptika seaduseid ning rakendatavuse piire;
Oskab rakendada optika seaduspärasusi looduses toimuvate nähtuste seletamisel ja analüüsimisel;
Mõistab optikariistade tööpõhimõtteid ja rakendatavuse piire looduses toimuvate nähtuste uurimisel;
Oskab kasutada optika laborivahendeid, viia iseseisvalt korrektselt läbi eksperimente optikas;
Oskab analüüsida katsetulemusi, neid võrrelda teooriast tulenevate järeldustega ning anda hinnangut oma tegevusele;
Oskab lahendada optika ülesandeid (graafiliselt, geomeetriliselt, analüütiliselt) ning saadud tulemusi võrrelda teooriast tulenevate järeldustega;
Oskab kasutada erinevaid infoallikaid (teatmikud, käsiraamatud, internet jmt) erinevates optika valdkondades ettetulevate probleemide lahendamisel;
Õppejõud
Füüs. - mat. kand. dots. A.Ainsaar, assistent PhD K.Laas, assistent MSc Berit Väli
space