Aine struktuur (MLF6007.LT)
space
Õppeaine kood
MLF6007.LT
vana ainekood
MLF6007
Õppeaine nimetus eesti k
Aine struktuur
Õppeaine nimetus inglise k
Structure of Matter
Õppeaine maht EAP
8.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Toetada süsteemsete teadmiste kujunemist aine ehitusest erinevatel tasanditel, tuuma- ja kiirgusfüüsikast;
Toetada füüsika ja bioloogia integratiivset mõistmist kiirgusfüüsika kaudu;
Toetada eksperimendi läbiviimise oskuste, andmete ning andmete analüüsi oskuste arendamist kiirgusfüüsika valdkonnas.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Aatomifüüsika alused: Bohri aatomimudel, kvantmehhaaniline aatomimudel, röntgenikiirgus, Moseley seadus. Tuumafüüsika alused: Radioaktiivsus. aatomituuma koostis, tuumajõud, seoseenergia, tuumareaktsioonid. Elementaarosakesed. Kiirguse ja aine interaktsioon, radioaktiivse kiirguse mõõtmine. Kiirguse bioloogiline mõju.
Ülesannete lahendamine ja laboratoorsete tööde sooritamine nimetatud teemadel.
Iseseisev töö: ülesannete lahendamine, laboratoorsete tööde aruannete vormistamine, kontrolltöödeks valmistumine.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Teadmised aine ehituse erinevatest tasanditest;
Arusaamine füüsikalise maailma ehitusest ja kujunemisest;
Arusaam erinevate kiirgusliikide mõjust elusorganismidele ja kiirguskaitsest;
Oskus lahendada kiirgus- ja tuumafüüsika valdkondades probleemülesandeid;
Oskus kasutada kiirgusfüüsikas kasutatavate mõõteriistu, mõõta preparaatide radioaktiivsust ja rakendada kaitsevahendeid;
Iseseisvate ülesannete püstitamise ja lahendmise suutlikkus aine ehitust puudutavas valdkonnas.
Õppejõud
Dotsent Ain Ainsaar, vanemteadur Erkki Soika, lektor Jaanis Priimets
Eeldusaine 1
space