Elektromagnetism (MLF6005.LT)
space
Õppeaine kood
MLF6005.LT
vana ainekood
MLF6005
Õppeaine nimetus eesti k
Elektromagnetism
Õppeaine nimetus inglise k
Electromagnetism
Õppeaine maht EAP
8.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
- anda süstemne ülevaade ning süvendatud teadmised elektromagnetismist kui füüsika alusest ning oskused elektromagnetsismi probleemide lahendamiseks;
- toetada füüsikalise maailma pildi tekkimist;
- toetada loodusnähtuste seletamist füüsikaseaduste abil;
- katsete ettevalmistamise, katsete läbiviimise ja katsetulemuste vormistamise oskuste andmine;
- põhiliste elektromagnetismi praktiliste tööde läbiviimine, võimaldamaks katseid läbi viia elektromagnetismiga seotud aladel (inseneriõpingud, koolis õpetajana vms);
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Elektriväli vaakumis ja dielektrikutes, juhid elektriväljas. Alalisvoolu seaduspärasused. Magnetväli nii vaakumis kui aines ning ainete magnetilised omadused. Elektromagnetiline induktsioon ja sellega seotud nähtused: laetud osakeste liikumine elektri- ja magnetväljas, elektrilised võnkumised ja elektromagnetväli. Põhilised laboratoorsed tööd elektromagnetismi kursuse kohta.
Iseseisev töö: ülesannete lahendamine, laboratoorsete tööde ettevalmistamine, katsetulemuste analüüs ja aruannete vormistamine.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
teadmine ja arusaam elektromagnetismi põhilistest seaduspärasustest;
mõõteriistade ja katseseadmetega ümberkäimise ja kasutamise oskus;
katsete iseseisva ettevalmistamise, läbiviimise ja vormistamise oskus;
võime lahendada keerulisemaid elektromagnetismi ülesandeid;
Õppejõud
lektor, PhD füüsikas, Jaanis Priimets, insener Viljo Korsen
space