Astronoomia (MLF6008.LT)
space
Õppeaine kood
MLF6008.LT
vana ainekood
MLF6008
Õppeaine nimetus eesti k
Astronoomia
Õppeaine nimetus inglise k
Astronomy
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Võimaldada klassikalise astronoomia põhialuste ning astrofüüsika põhiteadmiste omandamist;
Anda võimalus loodusteaduslike maailmapildi ajaloolise arengu tundmaõppimiseks astronoomia kui ühe vanema teadusharu kaudu;
Võimaldada klassikalise ja kaasaegse astronoomia ning füüsika süsteemset tundmaõppimist.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Tänapäevane maailmapilt. Universumi skaalad. Astronoomi ajalugu. Astronoomia instrumendid. Planeetide, tähtede, Kuu ja päikese liikumine tähistaevas. Taevakoordinaadid. Aeg astronoomias. Planeetide ja kaaslaste liikumine. Kepleri seadused. Päikese ja kuuvarjutused. Looded ja nendega kaasnevad füüsikalised nähtused. Päikesesüsteemi üldomadused ja üldehitus. Maatüüpi planeetide geoloogia ja atmosfäärid. Hiidplaneedid. Päikesesüsteemi väikekehad. Päikesesüsteemi evolutsioon. Tähe arenguetapid: tähe sünd, elu, surm, jäägid. Spekter ja tähtede spektraalklassifikatsioon. HR diagramm. Meie Galaktika. Galaktikate ehitused ja galaktikate evolutsioon.

Välipraktikumis osalemine: tähtede ja Päikese vaatlus.

Iseseisev töö: astronoomia ülesannete lahendamine, meedialaborite või referaadi + ettekande esitamine või iseseisva vaatlusülesande sooritamine.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- oskab otsida ja analüüsida kaasaja astronoomia ja astrofüüsika teemal informatsiooni ning eristada antud valdkonna kaasaegseid seisukohti ajaloolistest;
- oskab otsida abimaterjalidega taevast tuntumaid tähtkujusid, käsitseda teleskoopi ning vaadelda ohutult Päikest erinevatel meetoditel.

Õppejõud
dotsent Katrin Laas, PhD
space