Astronoomia II - praktikum (MLF6016.LT)
Õppeaine kood
MLF6016.LT
vana ainekood
MLF6016
Õppeaine nimetus eesti k
Astronoomia II - praktikum
Õppeaine nimetus inglise k
Astronomy II - laboratory
Õppeaine maht EAP
4.0
Orienteeruv kontakttundide maht
44
Õpetamise semester
kevad
Kontrollivorm
eksam
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2020/2021 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Võimaldada üliõpilasel süvendatud arusaama kujunemist astronoomia valdkonnast; luua võimalused seaduspärasuste kontrollimiseks reaalsete vaatluste ja praktiliste ülesannete teel.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Tähtkujud,Teleskoobid, nende liigid ja lisatarvikud, teleskoobiga seotud terminid ja ohutustehnika. Teleskoobi karakteristikute määramine, GoTo-ga teleskoobi kasutamine, teleskoobi optika. Sfääriline astronoomia. Fotomeetria astronoomias. Maa energiabilanss, aastaajad. Aeg astronoomias. Kuu ja selle vaatlemine. Planeedid ja nende vaatlemine. HR diagramm. Päike ja selle vaatlemine. Muutlikud tähed. Pulsarid. Galaktikad ja nende klassifikatsioon. Kauguste mõõtmine astronoomias. Radiaalkiirus ja Hubble'i seadus.
Õppeaine õpiväljundid
Teab ja tunneb erinevaid teleskoope, oskab neid seadistada ning sooritada välipraktikumi ülesandeid;
Tunneb tähistaevast, selle liikumise seaduspärasusi ning vaatlustehnikat;
Seostab teoreetiliselt astronoomias õpitut tegelike vaatlustega;
Oskab lahendada keerulisemaid astronoomia ülesandeid.
Hindamismeetodid
Eksam. Loengulist osa kontrollitakse kirjaliku eksamiga, sise+välipraktikumidest peavad olema sooritatud, vormistatud ja kaitstud vähemalt 14 tööd.
Õppejõud
assistent Katrin Laas
Asenduskirjandus
Viik, T. 2010 Universumi füüsika (loengukonspekt) http://www.aai.ee/~viik/LOENG_2/LOENGPS_5.html (06.09.2010).