Füüsika ajalugu (MLF6009.LT)
space
Õppeaine kood
MLF6009.LT
vana ainekood
MLF6009
Õppeaine nimetus eesti k
Füüsika ajalugu
Õppeaine nimetus inglise k
History of Physics
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Toetada arusaamise kujunemist füüsikast kui terviklikust süsteemist;
Kujundada üliõpilases süsteemne ettekujutus füüsikalise maailmapildi kujunemise ja füüsika teaduse ajaloost.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Füüsika kui teaduse areng erinevatel ajalooetappidel - antiikaeg, keskaeg, uusaeg, uusimaeg jne. Tänapäeval tuntud füüsikateooriate aluseks olnud olulised katsed. Isiksuse osa füüsikateaduse arengus.

Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- on omandanud teadmise ja arusaama füüsika kui teaduse arengu põhilistest seaduspärasustest;
- oskab rakendada füüsika ajaloo tundmist tänapäeva füüsika probleemides orienteerumiseks;
- oskab iseseisvalt otsida materjali füüsika ja astronoomia temaatilise referaadi jaoks;
- oskab koostada referaati.
Õppejõud
lektor, PhD füüsikas, Jaanis Priimets
space