Mehaanika (MLF6003.LT)
space
Õppeaine kood
MLF6003.LT
vana ainekood
MLF6003
Õppeaine nimetus eesti k
Mehaanika
Õppeaine nimetus inglise k
Mechanics
Õppeaine maht EAP
8.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Anda süsteemne ülevaade ning süvendatud teadmised mehaanikast kui füüsika alusest ning oskused mehaanikaalaste probleemide lahendamiseks;
Toetada füüsikalise maailmapildi tekkimist;
Toetada loodusnähtuste seletamist füüsikaseaduste abil;
Katsete ettevalmistamise, katsete läbiviimise ja katsetulemuste vormistamise oskuste andmine.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Ainepunkti ja absoluutselt jäiga keha kinemaatika. Kulgliikumise dünaamika: Newtoni seadused, jõud, mass, gravitatsioon. Staatika. Töö ja mehaaniline energia. Pöördliikumise dünaamika. Jäävusseadused. Vedelike ja gaaside mehaanika. Põhilised laboratoorsed tööd mehaanika kursuse kohta.
Iseseisev töö: probleemülesannete lahendamine, laboratoorsete tööde ettevalmistamine, tulemuste vormistamine ja analüüs.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Teadmine ja arusaam klassikalise mehaanika põhilistest seaduspärasustest, nende rakendatavusest ja rakenduse piiridest;
Oskus lahendada mehaanikaalaseid probleemülesandeid;
Oskus rakendada mehaanikaseadusi igapäevanähtuste ja tehnika toimimise seletamisel;
Mõõteriistade ja katseseadmetega ümberkäimise ja kasutamise oskus;
Katsete iseseisva ettevalmistamise, läbiviimise ja vormistamise oskus.
Õppejõud
lektor, PhD füüsikas, Jaanis Priimets
space