Kosmoloogia (MLF6109.LT)
space
Õppeaine kood
MLF6109.LT
vana ainekood
MLF6109
Õppeaine nimetus eesti k
Kosmoloogia
Õppeaine nimetus inglise k
Cosmology
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Toetada arusaamise kujunemist füüsikast kui terviklikust süsteemist;
Toetada kaasaegsete arusaamade kujunemist Universumist ja Universumi arengust.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kosmoloogiliste mudelite vaatluslikud ja teoreetilised alused. Universumi lokaalsed omadused. Universumi geomeetriline struktuur. Einsteini ja Friedmanni võrrandid. Termodünaamika seaduspärasuste kasutamisest Universumi varajase staadiumi kirjeldamisel, reliktkiirgus. Tähtede ja galaktikate tekkimine. Suur Pauk. Inflatsioonilise universumi mudel. Tumeaine ja tumeenergia.Tähtede evolutsiooni lõppstaadiumid. Valged kääbused, neutrontähed, mustad augud. Universumi arenguga seotud filosoofilisi probleeme.
Auditoorne töö toimub seminarivormis.
Iseseisev töö: seminarideks ette valmistamine, kirjanduse läbi töötamine, probleemülesannete lahendamine.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- on omandanud teadmise ja arusaamise Universumi struktuurist ja tema evolutsiooni põhilistest seaduspärasustest;
- oskab integreeritult rakendada füüsika seadusi Universumi evolutsiooni erinevate etappide analüüsil;
- oskab rakendada klassikalise või kaasaegse füüsika meetodeid kaasaegsete füüsikaprobleemide uurimisel;
- oskab koguda referaadiks ja ettekandeks informatsiooni ning esitada selle põhjal kokkuvõtlik ettekanne.
Õppejõud
prof Tõnu Laas
space