Geograafiaõpetaja
space
Õppekava kood
MLGOM.LT
Õppekava kuraator
Sirje Siska
HTMi õppekava kood
1711
Õppekavaversiooni kood
MLGOM/13.LT
Instituut / kolledž
LT - Loodus- ja terviseteaduste instituut
Õppekava nimetus e.k.
Geograafiaõpetaja
Õppekava nimetus i.k.
Teacher of Geography
Õppetöö keel
eesti keel
Õppetase
magistriõpe
Maht (EAP)
120
Õppevaldkond
Haridus
Õppekavagrupp
õpetajakoolitus ja kasvatusteadus
Õppekavarühm
Aineõpetajate koolitus
Nominaalne õppeaeg (semestrites)
4
Juurdepääsu tingimused
Loodusteaduste bakalaureusekraad, rakenduskõrghariduse diplom Kuva rohkem...
Antavad kraadid
haridusteaduse magister
Õppekava eesmärgid
Anda terviklik akadeemiline haridus kasvatusteaduste ja õpetajakoolituse valdkonnas geograafia erialal, Kuva rohkem...
Õppekava õpiväljundid
- tunneb kasvatusteaduslikke, geograafia- ja geograafiadidaktikaalaseid põhimõisteid, -teooriaid ja uurimismeetodeid Kuva rohkem...
Õppekava lõpetamistingimused
Õppekava peab olema läbitud täies mahus, sh sooritatud kohustuslikud õppeained ja valikained, koostatud ja kaitstud lõputöö. Kuva rohkem...
Õppekava versiooni struktuur:
Mooduli liik
EAP kokku
Erialaained
30.0
Üldkasvatusteaduslikud ja psühholoogiaained
30.0
Ainedidaktika
15.0
Praktika
15.0
Vabaained
14.0
Lõputöö
16.0
Kokku
120.0
space
space
space
space