Astronoomia (MLF6036.LT)
space
Õppeaine kood
MLF6036.LT
vana ainekood
MLF6036
Õppeaine nimetus eesti k
Astronoomia
Õppeaine nimetus inglise k
Astronomy
Õppeaine maht EAP
5.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Võimaldada klassikalise astronoomia põhialuste ning astrofüüsika põhiteadmiste omandamist;
Anda võimalus loodusteaduslike maailmapildi ajaloolise arengu tundmaõppimiseks astronoomia kui ühe vanema teadusharu kaudu;
Võimaldada klassikalise ja kaasaegse astronoomia ning füüsika süsteemset tundmaõppimist;
Toetada taevavaatluste tegemise oskuste arengut nii pimedal ajal kui ohutut päikesevaatlust päevasel ajal.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Tänapäevane maailmapilt. Universumi skaalad. Astronoomia ajalugu. Astronoomia instrumendid. Planeetide, tähtede, Kuu ja päikese liikumine tähistaevas. Taevakoordinaadid. Aeg astronoomias. Planeetide ja nende kaaslaste liikumine. Kepleri seadused. Päikese- ja kuuvarjutused. Looded ja nendega kaasnevad füüsikalised nähtused. Päikesesüsteemi üldomadused ja üldehitus. Maatüüpi planeetide geoloogia ja atmosfäärid. Hiidplaneedid. Päikesesüsteemi väikekehad. Päikesesüsteemi evolutsioon. Spekter ja tähtede spektraalklassifikatsioon. Tähtede mõõtmine: tähe näiv ja tõeline heledus, tähesuuruste süsteem, heleduse mõõtmine, parallaks, temperatuur ja värvus, mass ja raadius. HR diagramm ja selle interpretatsioon, heledusklassi mõiste. Tähe arenguetapid: tähe sünd, elu, surm, jäägid. Meie Galaktika. Galaktikate ehitused ja galaktikate evolutsioon. Aktiivsed galaktikad ja kvasarid.
Välipraktikumis osalemine (kokku 6 akadeemilist tundi): tähtede ja Päikese vaatlus.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- oskab otsida ja analüüsida kaasaja astronoomia ja astrofüüsika teemal informatsiooni ning eristada antud valdkonna kaasaegseid seisukohti ajaloolistest;
- oskab otsida abimaterjalidega taevast tuntumaid tähtkujusid, käsitseda teleskoopi ning vaadelda ohutult Päikest erinevatel meetoditel.
Õppejõud
Dotsent Katrin Laas, PhD
space