Astronoomia praktikum (MLF6046.LT)
space
Õppeaine kood
MLF6046.LT
vana ainekood
MLF6046
Õppeaine nimetus eesti k
Astronoomia praktikum
Õppeaine nimetus inglise k
Laboratory Practice in Astronomy
Õppeaine maht EAP
2.0
Kontrollivorm
arvestus
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Võimaldada üliõpilasel süvendatud arusaama kujunemist astronoomia valdkonnast; luua võimalused seaduspärasuste kontrollimiseks reaalsete vaatluste ja praktiliste ülesannete teel.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Tähtkujud,Teleskoobid, nende liigid ja lisatarvikud, teleskoobiga seotud terminid ja ohutustehnika. Teleskoobi karakteristikute määramine, GoTo-ga teleskoobi kasutamine, teleskoobi optika. Maa energiabilanss, aastaajad. Aeg astronoomias. Kuu ja selle vaatlemine. Planeedid ja nende vaatlemine. Päike ja selle vaatlemine. Muutlikud tähed. Pulsarid. Galaktikad ja nende klassifikatsioon. Kauguste mõõtmine astronoomias.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- teab ja tunneb erinevaid teleskoope, oskab neid seadistada ning sooritada välipraktikumi ülesandeid;
- tunneb tähistaevast, selle liikumise seaduspärasusi ning vaatlustehnikat;
- seostab teoreetiliselt astronoomias õpitut tegelike vaatlustega;
- oskab lahendada keerulisemaid astronoomia ülesandeid.
Õppejõud
dotsent Katrin Laas PhD
space