Kutseõpetaja
space
Õppekava kood
KAKOM.HR
Õppekava kuraator
Krista Loogma
HTMi õppekava kood
100519
Õppekavaversiooni kood
KAKOM/10.HR
Instituut / kolledž
HR - Haridusteaduste instituut
Õppekava nimetus e.k.
Kutseõpetaja
Õppekava nimetus i.k.
Vocational Teacher
Õppetöö keel
eesti keel
Õppetase
magistriõpe
Maht (EAP)
120
Õppevaldkond
Haridus
Õppekavagrupp
õpetajakoolitus ja kasvatusteadus
Nominaalne õppeaeg (semestrites)
4
Juurdepääsu tingimused
Bakalaureusekraad, rakenduskõrgharidus või nendega vastav kvalifikatsioon.
Antavad kraadid
haridusteaduse magister (kutseõpetaja)
Õppekava eesmärgid
Anda terviklik akadeemiline haridus ja pädevus töötamiseks kutseõpetajana; Kuva rohkem...
Õppekava õpiväljundid
- tunneb kasvatusteaduslikke, kutseõppe ja didaktikaalaseid põhimõisteid, -teooriaid ja uurimismeetodeid Kuva rohkem...
Õppekava lõpetamistingimused
Õppekava sätestab nõuded:
-ühe võõrkeele oskus kaugõppe üliõpilastele Euroopa keeleõppe - raamdokumendi B1 tasemel;
Kuva rohkem...
Õppekava versiooni struktuur:
Mooduli liik
EAP kokku
Erialaained
50.0
Üldkasvatusteaduslikud ja psühholoogiaained
30.0
Vabaained
12.0
Lõputöö
20.0
Kokku
112.0
space
space
space
space