Interdistsiplinaarsed humanitaarteadused - Artes Liberales
space
Õppekava kood
KKLHB.HT
Õppekava juht
Julia Kuznetski
HTMi õppekava kood
108965
versiooni kood
KKLHB/14.HT
Instituut / kolledž
HT - Humanitaarteaduste instituut
Õppekava nimetus e.k.
Interdistsiplinaarsed humanitaarteadused - Artes Liberales
Õppekava nimetus i.k.
Liberal Arts in Humanities
Õppetöö keel
inglise keel
Õppetase
bakalaureuseõpe
Maht (EAP)
180
Õppevaldkond
Humanitaaria ja kunstid
Õppekavagrupp
humanitaaria
Õppekavarühm
Humanitaaria ja kunstid, mujal liigitamata
Nominaalne õppeaeg (semestrites)
6
Juurdepääsu tingimused
Gümnaasiumi lõputunnistus, lõputunnistus kutsekeskhariduse omandamise kohta või nendele vastav kvalifikatsioon. Kuva rohkem...
Antavad kraadid
humanitaarteaduse bakalaureus
Õppekava eesmärgid
- Vahendada laiapõhjalisi interdistsiplinaarseid teadmisi humanitaarteadustes, Kuva rohkem...
Õppekava õpiväljundid
- on omandanud laiaulatuslikud interdistsiplinaarsed humanitaarteaduste Kuva rohkem...
Õppekava lõpetamistingimused
Alates 2017. aasta õppekavaversioonist peab üliõpilane lõpetamiseks täitma õppekava ja sooritama bakalaureuseeksami. Kuva rohkem...
Õppekava versiooni struktuur:
Mooduli liik
EAP kokku
Üldained
16.0
Erialaained
110.0
Vabaained
48.0
Lõpueksam
6.0
Lõputöö
6.0
Kokku
186.0
space
space
space
space