Audiovisuaalne meedia
space
Õppekava kood
BFMB.FK
Õppekava kuraator
Mart Raun
HTMi õppekava kood
80575
versiooni kood
BFMB/13.FK
Instituut / kolledž
FK - Balti filmi, meedia ja kunstide instituut
Õppekava nimetus e.k.
Audiovisuaalne meedia
Õppekava nimetus i.k.
Audiovisual media
Õppetöö keel
inglise keel
Õppetase
bakalaureuseõpe
Maht (EAP)
180
Õppevaldkond
Humanitaaria ja kunstid
Õppekavagrupp
kunstid
Õppekavarühm
Audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine
Nominaalne õppeaeg (semestrites)
6
Juurdepääsu tingimused
Gümnaasiumi lõputunnistus, lõputunnistus kutsekeskhariduse omandamise kohta või nendele vastav kvalifikatsioon. Kuva rohkem...
Antavad kraadid
humanitaarteaduse bakalaureus
Õppekava eesmärgid
- Luua üliõpilastele võimalus teadmiste- ja oskustepõhiseks valmisolekuks produktiivse loomealase, Kuva rohkem...
Õppekava õpiväljundid
- omab süsteemset ülevaadet nüüdisaegsest meediast, tele- ja filmi- ja üldisemalt AV valdkonna põhimõistetest ja arenguprotsessidest Kuva rohkem...
Õppekava lõpetamistingimused
Õppekava õpetatakse inglise keeles. Õppekava täitmiseks peab üliõpilane läbima õppekava etteantud mahus, Kuva rohkem...
Õppekava versiooni struktuur:
Mooduli liik
EAP kokku
Üldained
16.0
Erialaained
107.0
Vabaained
45.0
Lõputöö
12.0
Kokku
180.0
space
space
space
space