Filosoofia
space
Õppekava kood
HIFIB.HT
Õppekava kuraator
Oliver Laas
HTMi õppekava kood
80108
versiooni kood
HIFIB/13.HT
Instituut / kolledž
HT - Humanitaarteaduste instituut
Õppekava nimetus e.k.
Filosoofia
Õppekava nimetus i.k.
Philosophy
Õppetöö keel
eesti keel
Õppetase
bakalaureuseõpe
Maht (EAP)
180
Õppevaldkond
Humanitaaria ja kunstid
Õppekavagrupp
humanitaaria
Õppekavarühm
Filosoofia ja eetika
Nominaalne õppeaeg (semestrites)
6
Juurdepääsu tingimused
Gümnaasiumi lõputunnistus, lõputunnistus kutsekeskhariduse omandamise kohta või nendele vastav kvalifikatsioon. Kuva rohkem...
Antavad kraadid
humanitaarteaduse bakalaureus
Õppekava eesmärgid
- Luua võimalused filosoofilise hariduse omandamiseks;
- luua eeldused õpingute jätkamiseks filosoofia või mõne muu eriala magistriõppes;
Kuva rohkem...
Õppekava õpiväljundid
- omab teadmiseid filosoofia ajaloost, -põhiprobleemidest ning kultuuriteooriast- ja ajaloost Kuva rohkem...
Õppekava lõpetamistingimused
Õppekava täitmiseks peab üliõpilane läbima õppekava etteantud mahus, Kuva rohkem...
Õppekava versiooni struktuur:
Mooduli liik
EAP kokku
Üldained
16.0
Erialaained
104.0
Vabaained
48.0
Lõputöö
12.0
Kokku
180.0
space
space
space
space