Sissejuhatus ajaloofilosoofiasse (HIK6109.HT)
space
Õppeaine kood
HIK6109.HT
vana ainekood
HIK6109
Õppeaine nimetus eesti k
Sissejuhatus ajaloofilosoofiasse
Õppeaine nimetus inglise k
Introduction to Philosophy of History
Õppeaine maht EAP
5.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Anda süstemaatiline ülevaade kriitilise ajaloofilosoofa põhiprobleemidest ja
ajalookirjutuse ajaloo peamistest etappidest.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kursus pakub analüütilise ülevaate tänapäeva ajaloofilosoofia tuumküsimustest, rõhuasetusega kriitilisel ajaloofilosoofial ja selle seosel praktilise ajalookirjutusega. Pärast põgusat ülevaadet ajaloofilosoofia ajaloost keskendutakse loengutes ja seminarides probleemidele, mis on olulised viimaste aastakümnete ajaloofilosoofias: ajalugu ja minevik, ajalugu ja tõde, ajalugu ja jutustus, ajalugu ja aeg, ajalugu ja tõendus, ajalugu ja mälu, ajalugu ja ühiskond jt. Lähemalt tutvustatakse mõningaid tänapäeva ajaloofilosoofia olulisemaid autoreid (Hayden White,Chris Lorenz, Roger Chartier jt) ning analüüsitakse nende tekste seminarides.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- omab teadmisi tänapäeva kriitilise ajaloofilosoofia põhiprobleemidest ja -mõistetest;
- oskab analüüsida ajaloolisi teadmisi ja ajalooteksti;
- omab teadmisi ajalookirjutuse reeglitest ja eripäradest;
- omab teadmisi tänapäeva olulisemate ajaloofilosoofide seisukohtadest.
Õppejõud
Marek Tamm
space