Ülevaade Euroopa filosoofia ajaloost (HIF6108.HT)
space
Õppeaine kood
HIF6108.HT
vana ainekood
HIF6108
Õppeaine nimetus eesti k
Ülevaade Euroopa filosoofia ajaloost
Õppeaine nimetus inglise k
A Survey of the European Philosophy
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Õpilane orienteerub Euroopa filosoofia ajaloos, põhimõistetes ja probleemides. Samuti on tuttav filosoofia suurkujude ning koolkondadega.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Ülevaade Euroopa filosoofia ajaloost tutvustab õpilastele keskseid ideid ja mõtlejaid eel-Skokraatilisest ajastust kuni Nietzscheni. Tegu ei ole üldise aruteluga "kõikidest" filosoofidest, vaid kursus keskendub teatud mõtlejatele kes esindavad oma aja mõtlemist. Kursus on mõeldud täiendama ainet Political Philosophy (6222). Sellest lähtudes, keskendutakse järgmistele teemadele: metafüüsika, epistemoloogia ja eetika, jättes poliitilised küsimused poliitikafilosoofia kursuse jaoks.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- on võimeline eristama erinevaid filosoofilisi probleeme ning seostama neid vastavate mõtlejate, koolkondade ning ajalooliste perioodidega.
Õppejõud
T.Kallas
space