Sissejuhatus filosoofiasse (HIF6011.HT)
space
Õppeaine kood
HIF6011.HT
vana ainekood
HIF6011
Õppeaine nimetus eesti k
Sissejuhatus filosoofiasse
Õppeaine nimetus inglise k
Introduction to Philosophy
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Saada ülevaade filosoofia ajaloost ja peamistest suundadest.

Õppeaine sisu lühikirjeldus
Loengukursus on sissejuhatuseks filosoofilise mõtlemise juurde, tutvustab filosoofilist kirjandust, Euroopa filosoofilises kirjanduses väljakujunenud põhimõisteid ja valdkondi. Räägime filosoofia ja sõnade vahekorrast, keele võimust, maailmast, inimesest, Teisest, elust ja meie teadmiste ulatusest. Kohustuslik kirjandus sisaldab lühikesi eestikeelseid tekste järgmistelt autoritelt: Herakleitos, Platon, Seneca, Pascal, James, Nietzsche, Heidegger, Camus, Sartre, Bibihhin ja Cioran.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- on kursis peamiste filosoofiliste kontseptsioonide ja doktriinidega metafüüsikas, epistemoloogias ja väärtusteoorias;
- on võimeline eelmainitud teemadel diskuteerima;
- oskab filosoofide väiteid ja argumente kriitiliselt analüüsida;
- oskab oma mõtteid selgelt väljendada.
Õppejõud
Tõnu Viik
Õppekavaversioonid, millesse aine kuulub
Klassiõpetaja (KAKLI/14.HR)
Klassiõpetaja (HKKL/13.HR)
Töö- ja tehnoloogiaõpetus (KUTTB/15.LT)
Eesti keel kui teine keel ja eesti kultuur (EKEVB/15.HT)
Kehakultuur (TSKB/15.LT)
Keskkonnakorraldus (MLKSB/15.LT)
Filosoofia (HIFIB/15.HT)
Interdistsiplinaarsed humanitaarteadused - Artes Liberales (KKLHB/15.HT)
Inglise keel ja kultuur (GRIB/15.HT)
Antropoloogia (HIANB/15.HT)
Pedagoogika (KAPB/15.HR)
Õigusteadus (AKLB/15.YK)
Rakendusinformaatika (HKIFR/15.HK)
Ajalugu (AIAJB/15.HT)
Eesti filoloogia (EKEB/15.HT)
Käsitöötehnoloogiad ja disain (HKKDR/15.HK)
Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs (MLMB/15.DT)
Bioloogia (kõrvalerialaga) (MLBB/15.LT)
Kultuuriteadus (HIKTB/15.HT)
Sotsiaaltöö (STSTB/15.YK)
Aasia uuringud (HILAB/15.HT)
Muusika (KUMUB/15.FK)
Andragoogika (KAANB/15.HR)
Romaani keeled ja kultuurid (GRRB/15.HT)
Audiovisuaalne meedia (BFMB/15.FK)
Liiklusohutus (HKLOR/15.HK)
Interdistsiplinaarsed sotsiaalteadused - Artes Liberales (KKLSB/15.YK)
Klassiõpetaja (KAKLI/13.HR)
Infoteadus (INITB/15.DT)
Saksa keel ja kultuur (GRSB/15.HT)
Soome filoloogia (EKSOB/15.HT)
Ristmeedia (BFRB/15.FK)
Psühholoogia (PSPSB/15.LT)
Kunstiõpetus (KUKUB/15.FK)
Klassiõpetaja (KAKLI/12.HR)
Inglise keel ja kultuur (GRIB/14.HT)
Eesti filoloogia (EKEB/14.HT)
Soome filoloogia (EKSOB/14.HT)
Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs (MLMB/14.DT)
Käsitöötehnoloogiad ja disain (HKKDR/14.HK)
Kultuuriteadus (HIKTB/14.HT)
Eesti keel kui teine keel ja eesti kultuur (EKEVB/14.HT)
Romaani keeled ja kultuurid (GRRB/14.HT)
Pedagoogika (KAPB/14.HR)
Psühholoogia (PSPSB/14.LT)
Kunstiõpetus (KUKUB/14.FK)
Andragoogika (KAANB/14.HR)
Ajalugu (AIAJB/14.HT)
Liiklusohutus (HKLOR/14.HK)
Keskkonnakorraldus (MLKSB/14.LT)
Saksa keel ja kultuur (GRSB/14.HT)
Filosoofia (HIFIB/14.HT)
Infoteadus (INITB/14.DT)
Muusika (KUMUB/14.FK)
Rakendusinformaatika (HKIFR/14.HK)
Haldus- ja ärikorraldus (RKHKB/14.YK)
Kehakultuur (TSKB/14.LT)
Eripedagoogika (KAEPB/14.HR)
Antropoloogia (HIANB/14.HT)
Interdistsiplinaarsed sotsiaalteadused - Artes Liberales (KKLSB/14.YK)
Interdistsiplinaarsed humanitaarteadused - Artes Liberales (KKLHB/14.HT)
Filmikunst (BFFVB/14.FK)
Sotsiaalpedagoogika (RKSPB/14.YK)
Töö- ja tehnoloogiaõpetus (KUTTB/14.LT)
Ristmeedia (BFRB/14.FK)
Audiovisuaalne meedia (BFMB/14.FK)
Sotsiaaltöö (STSTB/14.YK)
Aasia uuringud (HILAB/14.HT)
Füüsika (kõrvalerialaga) (MLFB/14.LT)
Bioloogia (kõrvalerialaga) (MLBB/14.LT)
Õigusteadus (AKLB/14.YK)
Klassiõpetaja (HKKL/12.HR)
Bioloogia (kõrvalerialaga) (MLBB/13.LT)
Kultuuriteadus (HIKTB/13.HT)
Rakendusinformaatika (HKIFR/13.HK)
Eesti keel kui teine keel ja eesti kultuur (EKEVB/13.HT)
Pedagoogika (KAPB/13.HR)
Kehakultuur (TSKB/13.LT)
Sotsiaaltöö (STSTB/13.YK)
Tervisejuht (HKTJR/13.HK)
Muusika (KUMUB/13.FK)
Saksa keel ja kultuur (GRSB/13.HT)
Liiklusohutus (HKLOR/13.HK)
Soome filoloogia (EKSOB/13.HT)
Inglise keel ja kultuur (GRIB/13.HT)
Andragoogika (KAANB/13.HR)
Õigusteadus (AKLB/13.YK)
Psühholoogia (PSPSB/13.LT)
Romaani keeled ja kultuurid (GRRB/13.HT)
Audiovisuaalne meedia (BFMB/13.FK)
Füüsika (kõrvalerialaga) (MLFB/13.LT)
Filosoofia (HIFIB/13.HT)
Interdistsiplinaarsed humanitaarteadused - Artes Liberales (KKLHB/13.HT)
Ristmeedia (BFRB/13.FK)
Käsitöötehnoloogiad ja disain (HKKDR/13.HK)
Ajalugu (AIAJB/13.HT)
Interdistsiplinaarsed sotsiaalteadused - Artes Liberales (KKLSB/13.YK)
Eripedagoogika (KAEPB/13.HR)
Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs (MLMB/13.DT)
Infoteadus (INITB/13.DT)
Kunstiõpetus (KUKUB/13.FK)
Antropoloogia (HIANB/13.HT)
Keskkonnakorraldus (MLKSB/13.LT)
Aasia uuringud (HILAB/13.HT)
Töö- ja tehnoloogiaõpetus (KUTTB/13.LT)
Eesti filoloogia (EKEB/13.HT)
Romaani keeled ja kultuurid (GRRB/12.HT)
Käsitöötehnoloogiad ja disain (HKKDR/12.HK)
Õigusteadus (AKLB/12.YK)
Audiovisuaalne meedia (BFMB/12.FK)
Eesti keel kui teine keel ja eesti kultuur (EKEVB/12.HT)
Interdistsiplinaarsed humanitaarteadused - Artes Liberales (KKLHB/12.HT)
Õigusteadus ja juhtimine (AKJB/12.YK)
Filosoofia (HIFIB/12.HT)
Psühholoogia (PSPSB/12.LT)
Saksa keel ja kultuur (GRSB/12.HT)
Aasia uuringud (HILAB/12.HT)
Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs (MLMB/12.DT)
Kultuuriteadus (HIKTB/12.HT)
Bioloogia (kõrvalerialaga) (MLBB/12.LT)
Infoteadus (INITB/12.DT)
Keskkonnakorraldus (MLKSB/12.LT)
Filmikunst (BFFVB/12.FK)
Sotsiaaltöö (STSTB/12.YK)
Kunstiteraapiad (KUKTB/12.LT)
Ristmeedia (BFRB/12.FK)
Andragoogika (KAANB/12.HR)
Muusika (KUMUB/12.FK)
Eesti filoloogia (EKEB/12.HT)
Soome filoloogia (EKSOB/12.HT)
Eripedagoogika (KAEPB/12.HR)
Antropoloogia (HIANB/12.HT)
Liiklusohutus (HKLOR/12.HK)
Tervisejuht (HKTJR/12.HK)
Pedagoogika (KAPB/12.HR)
Rakendusinformaatika (HKIFR/12.HK)
Kehakultuur (TSKB/12.LT)
Töö- ja tehnoloogiaõpetus (KUTTB/12.LT)
Interdistsiplinaarsed sotsiaalteadused - Artes Liberales (KKLSB/12.YK)
Füüsika (kõrvalerialaga) (MLFB/12.LT)
Ajalugu (AIAJB/12.HT)
Kunstiõpetus (KUKUB/12.FK)
Inglise keel ja kultuur (GRIB/12.HT)
Interdistsiplinaarsed humanitaarteadused - Artes Liberales (KKLHB/12_1.HT)
Interdistsiplinaarsed sotsiaalteadused - Artes Liberales (KKLSB/12_1.YK)
Keskkonnakorraldus (MLKSB/11.LT)
Kehakultuur (TSKB/11.LT)
Eripedagoogika (KAEPB/11.HR)
Humanitaarteadused (KKHB/11_2.HT)
Saksa keel ja kultuur (GRSB/11.HT)
Kunstiõpetus (KUKUB/11.FK)
Füüsika (kõrvalerialaga) (MLFB/11.LT)
Eesti filoloogia (EKEB/11.HT)
Sotsiaaltöö (STSTB/11.YK)
Õigusteadus (AKOB/11.YK)
Filosoofia (HIFIB/11.HT)
Kultuuriteadus (HIKTB/11.HT)
Audiovisuaalne meedia (BFMB/11.FK)
Kunstiteraapiad (KUKTB/11.LT)
Interdistsiplinaarsed humanitaarteadused - Artes Liberales (KKLHB/11.HT)
Tervisejuht (HKTJR/11.HK)
Eesti keel kui teine keel ja eesti kultuur (EKEVB/11.HT)
Pedagoogika (KAPB/11.HR)
Referent-toimetaja (EKRTB/11.HT)
Muusika (KUMUB/11.FK)
Vene keel võõrkeelena (kõrvalainega) (SKVVB/11.HT)
Inglise keel ja kultuur (GRIB/11.HT)
Liiklusohutus (HKLOR/11.HK)
Koreograafia (KUKOB/11.FK)
Humanitaarteadused (KKHB/11_1.HT)
Aasia uuringud (HILAB/11.HT)
Pedagoogika (KAPB/11H.HR)
Soome filoloogia (EKSOB/11.HT)
Vene filoloogia (SKVB/11.HT)
Interdistsiplinaarsed sotsiaalteadused - Artes Liberales (KKLSB/11.YK)
Turundus (AKMRB/12.YK)
Pedagoogika (KAPB/11L.HR)
Ajalugu (AIAJB/11.HT)
Interdistsiplinaarsed sotsiaalteadused - Artes Liberales (KKLSB/11_1.YK)
Eesti keel kui teine keel ja eesti kultuur (EKEVB/00.HT)
Humanitaarteadused (KKHB/11.HT)
Interdistsiplinaarsed sotsiaalteadused - Artes Liberales (KKLSB/11_2.YK)
Käsitöötehnoloogiad ja disain (HKKDR/11.HK)
Turundus (AKMRB/11.YK)
Eesti filoloogia (EKEB/10.HT)
Reklaam ja imagoloogia (KORMB/10.FK)
Inglise keel ja kultuur (GRIB/10.HT)
Saksa keel ja kultuur (GRSB/10.HT)
Soome filoloogia (EKSOB/10.HT)
Vene filoloogia (SKVB/10.HT)
Vene keel võõrkeelena (kõrvalainega) (SKVVB/10.HT)
Referent-toimetaja (EKRTB/10.HT)
Sotsiaaltöö (STSTB/10.YK)
Keskkonnakorraldus (MLKSB/10.LT)
Kehakultuur (TSKB/10.LT)
Ajalugu (AIAJB/10.HT)
Aasia uuringud (HILAB/10.HT)
Filosoofia (HIFIB/10.HT)
Kultuuriteadus (HIKTB/10.HT)
Kunstiteraapiad (KUKTB/10.LT)
Tervisejuht (HKTJR/10.HK)
Humanitaarteadused (KKHB/10_1.HT)
Liiklusohutus (HKLOR/10.HK)
Käsitöötehnoloogiad ja disain (HKKDR/10.HK)
Kunstiõpetus (KUKUB/10.FK)
Füüsika (kõrvalerialaga) (MLFB/10.LT)
Eripedagoogika (KAEPB/10.HR)
Muusika (KUMUB/10.FK)
Filmikunst (BFFVB/10.FK)
Koreograafia (KUKOB/10.FK)
Pedagoogika (KAPB/10L.HR)
Vene keel võõrkeelena (kõrvalainega) (SKVVB/10E.HT)
Pedagoogika (KAPB/10H.HR)
Humanitaarteadused (KKHB/10_2.HT)
Vene filoloogia (SKVB/10E.HT)
Humanitaarteadused (KKHB/10.HT)
Reklaam ja imagoloogia (KORMB/10-T.FK)
Eesti keel kui teine keel ja eesti kultuur (EKEVB/10.HT)
Muusika (KUMUB/09_2E.FK)
Kehakultuur (TSKB/09.LT)
Muusika (KUMUB/09_1T.FK)
Kunstiõpetus (KUKUB/09.FK)
Kultuuriteadus (HIKTB/09.HT)
Muusika (KUMUB/09_1E.FK)
Muusika (KUMUB/09_3E.FK)
Ajalugu (AIAJB/09.HT)
Pedagoogika (KAPB/09H.HR)
Pedagoogika (KAPB/09L.HR)
Tervisejuht (HKTJR/09.HK)
Liiklusohutus (HKLOR/09.HK)
Kunstiteraapiad (KUKTB/09.LT)
Muusika (KUMUB/09_2T.FK)
Muusika (KUMUB/09_T.FK)
Muusika (KUMUB/09_3T.FK)
Keskkonnakorraldus (MLKSB/09.LT)
Rekreatsioonikorraldus (TSRKB/09.LT)
Muusika (KUMUB/09_E.FK)
Pedagoogika (KAPB/09.HR)
Sotsiaaltöö (STSTB/09.YK)
Keskkonnakorraldus (MLKSB/08.LT)
Klassiõpetaja (HKKL/06.HR)
Muusika (KUMUB/08_2C.FK)
Tervisejuht (HKTJR/08.HK)
Muusika (KUMUB/08.FK)
Muusika (KUMUB/08_1A.FK)
Muusika (KUMUB/08_2B.FK)
Reklaam ja imagoloogia (KORMB/08-T.FK)
Kehakultuur (TSKB/08.LT)
Filmikunst (BFFVB/08.FK)
Ajalugu (AIAJB/08.HT)
Kunstiteraapiad (KUKTB/08.LT)
Rekreatsioonikorraldus (TSRKB/08.LT)
Muusika (KUMUB/08_2A.FK)
Reklaam ja imagoloogia (KORMB/08.FK)
Kunstiõpetus (KUKUB/07.FK)
Sotsiaaltöö (STSTB/07.YK)
Kunstiteraapiad (KUKTB/07.LT)
Reklaam ja imagoloogia (KORMB/07.FK)
Klassiõpetaja (HKKL/05/1.HR)
Ajalugu (AIAJB/07.HT)
Ajalugu (AIAJB/06.HT)
Aasia uuringud (HILAB/06.HT)
Ajalugu (AIAJB/05.HT)
Psühholoogia (PSPSB/05.LT)
Ajalugu (AIAJB/04.HT)
Eesti filoloogia (EKEB/00.HT)
Ajalugu (AIAJB/00.HT)
Soome filoloogia (EKSOB/00.HT)
Bioloogia (kõrvalerialaga) (MLBB/00.LT)
Kehakultuur (TSKB/00.LT)
Kunstiteraapiad (KUKTB/00.LT)
Inglise keel ja kultuur (GRIB/00.HT)
Romaani keeled ja kultuurid (GRRB/00.HT)
Psühholoogia (PSPSB/00.LT)
space