Humanitaarteadused
space
Õppekava kood
KKHB.HT
Õppekava juht
Dimitri Mironov
HTMi õppekava kood
81757
versiooni kood
KKHB/11_1.HT
Instituut / kolledž
HT - Humanitaarteaduste instituut
Õppekava nimetus e.k.
Humanitaarteadused
Õppekava nimetus i.k.
Humanities
Õppetöö keel
eesti keel
Õppetase
bakalaureuseõpe
Maht (EAP)
180
Õppevaldkond
Humanitaaria ja kunstid
Õppekavagrupp
humanitaaria
Õppekavarühm
Humanitaaria, mujal liigitamata
Nominaalne õppeaeg (semestrites)
6
Juurdepääsu tingimused
Gümnaasiumi lõputunnistus, lõputunnistus kutsekeskhariduse omandamise kohta või nendele vastav kvalifikatsioon. Kuva rohkem...
Antavad kraadid
humanitaarteaduse bakalaureus
Õppekava eesmärgid
Luua eeldused laiapõhjaliste teadmiste ja nende rakendamiseks vajalike oskuste kujunemiseks humanitaarteadustes; Kuva rohkem...
Õppekava õpiväljundid
- on omandanud laiaulatuslikud teadmised humanitaarteadustes ja oskused vastavalt õppekava raames tehtud valikutele (ajalugu, tõlkimine, keeled ja kultuurid) Kuva rohkem...
Õppekava lõpetamistingimused
Õppekava täitmiseks peab üliõpilane läbima õppekava etteantud mahus, Kuva rohkem...
Õppekava versiooni struktuur:
Mooduli liik
EAP kokku
Sissejuhatavad ained
39.0
Erialaained
90.0
Vabaained
45.0
Lõputöö
6.0
Kokku
180.0
space
space
space
space