Romaani keeled ja kultuurid
space
Õppekava kood
GRRB.HT
Õppekava juht
Daniele Monticelli
HTMi õppekava kood
80115
versiooni kood
GRRB/13.HT
Instituut / kolledž
HT - Humanitaarteaduste instituut
Õppekava nimetus e.k.
Romaani keeled ja kultuurid
Õppekava nimetus i.k.
Romance Languages and Cultures
Õppetöö keel
eesti keel
Õppetase
bakalaureuseõpe
Maht (EAP)
180
Õppevaldkond
Humanitaaria ja kunstid
Õppekavagrupp
keeled ja kultuurid
Õppekavarühm
Keeleõpe
Nominaalne õppeaeg (semestrites)
6
Juurdepääsu tingimused
1) Gümnaasiumi lõputunnistus, lõputunnistus kutsekeskhariduse omandamise kohta või nendele vastav kvalifikatsioon Kuva rohkem...
Antavad kraadid
humanitaarteaduse bakalaureus
Õppekava eesmärgid
- tagada laiapõhjaline ettevalmistus romaani maade keelte, ühiskonna ja kultuuriruumi uurimiseks ja tundmiseks üldiselt (vt erialamoodul 1) ja prantsuse, Kuva rohkem...
Õppekava õpiväljundid
- valdab ühte romaani keelt Euroopa Keeleõppe Raamdokumendi C1 tasemel, teist romaani keelt A2 tasemel ja ladina keelt algtasemel Kuva rohkem...
Õppekava lõpetamistingimused
Õppekava täitmiseks peab üliõpilane läbima õppekava etteantud mahus, sh sooritama kohustuslikud õppeained, koostama ja kaitsma bakalaureusetöö. Kuva rohkem...
Õppekava versiooni struktuur:
Mooduli liik
EAP kokku
Üldained
16.0
Erialaained
104.0
Vabaained
48.0
Lõputöö
12.0
Kokku
180.0
space
space
space
space