Rooma tsivilisatsioon (GRR6002.HT)
space
Õppeaine kood
GRR6002.HT
vana ainekood
GRR6002
Õppeaine nimetus eesti k
Rooma tsivilisatsioon
Õppeaine nimetus inglise k
Roman Civilization
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Luua eeldused süvendatud teadmiste omandamiseks Vana-Rooma ajaloo tähtsamatest probleemidest poliitilises, sotsiaal-majanduslikus, kultuuri ning religiooni valdkonnas. Saavutada allikate ja uurimisprobleemide süvendatud tundmine perioodi lõikes.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Itaalia ja Rooma riigi ajalugu, riigikord, ühiskond, olme, religioon ja kirjandus alates varasest rauaajast (I aastatuhande algus eKr) ja lõpetades suure rahvasterändamise ning keisrivõimu langusega impeeriumi lääneosa üle IV - V sajandil. Iseseisev töö osundatud kirjandusega õppejõuga kokku lepitud teemadel ja vormides (nt. kokkuvõtted, analüüsid, ettekanded, arutelud, oponeeringud)
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Suutlikkus omandada süvendatud teadmisi Vana-Rooma ajaloo tähtsamatest probleemidest poliitilises, sotsiaal-majanduslikus, kultuuri ning religiooni valdkonnas.
Õppejõud
Ülo Siirak
space