Hispaania kunst (GRR6318.HT)
space
Õppeaine kood
GRR6318.HT
vana ainekood
GRR6318
Õppeaine nimetus eesti k
Hispaania kunst
Õppeaine nimetus inglise k
Spanish Art History
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Luua eeldused põhiteadmiste omandamiseks Hispaania kunsti ajaloost ja suundadest.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
(1) Kunstiteose analüüs. Kontseptuaalne ja narratiivne kujutis. Panofsky pildivaatluse etapid: pre-ikonograafiline kirjeldus, ikonograafiline analüüs ja ikonoloogiline tõlgendus. Eri voolude ja stiilide tunnused. Kunsti funktsioon ja selle hindamine. Kunst kui kultuuripärand. Kunsti areng selle sotsiaalses, religioosses ja poliitilises kontekstis ning seos teiste kultuurivaldkondadega. Kunstiline visuaalsus tänapäeva maailmas. (2) Hispaania kunsti suundumused, tähtteosed ja nende loomise kontekst.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Suutlikkus omandada teadmisi Hispaania kunsti ajaloost; paigutada teoseid laiemasse ajaloolisse konteksti. Teadmised kunstiajaloost ja suundumustest. Suutlikkus analüüsida kunstiteost ja mõista seda kui ajaloo allikat.
Õppejõud
lekt. Merilin Kotta, PhD
space