Prantsuse keel B2.1 (LCF6221.HT)
space
Õppeaine kood
LCF6221.HT
vana ainekood
LCF6221
Õppeaine nimetus eesti k
Prantsuse keel B2.1
Õppeaine nimetus inglise k
French B2.1
Õppeaine maht EAP
8.0
Kontrollivorm
arvestus
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
-Tugiaine. Erialase valdkonna suunitlusega prantsuse keel. Kursus on mõeldud neile tudengitele, kelle eelnev keeleoskuse tase vastab Euroopa keeleoskustasemete skaala B1 tasemele. Iseseisva keeleoskuse omandamine, mis võimaldab edukalt toime tulla õpitava keele keskkonnas. Keeleoskuse omandamine, mis suures osas vastab Euroopa Nõukogu keeleoskustasemete süsteemi tasemele B2 (edasijõudnute
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kõigi nelja võõrkeele osaoskuse (kuulamine, lugemine, rääkimine, kirjutamine) integreeritud arendamine juhindudes Euroopa Nõukogu keeleoskustasemete skaala B2 sisust. Teemad: Inimsuhted. Tööhõive. Haridus. Kliima ja keskkond. Tervis jt.Tähelepanu eriala valdkonna prantsuse keelsel sõnavaral.
Iseseisev töö koosneb: praktiliste suuliste ja kirjalike õpiülesannete täitmine; ettevalmistus vestlusteks ja arvamusavaldusteks; isiklike kogemuste väljendamine suulises ja kirjalikus vormis; praktiliste tõlkeharjutuste sooritamine; esseede kirjutamine; suuliste ja kirjalike ülevaadete tegemine erialastest tekstidest; kirjaliku ettekande koostamine ühel erialaga seotud teemal ning selle suuline presenteerimine kaasüliõpilastele.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
süvenenud teadmised foneetikast, morfoloogiast ja süntaksist ja suur sõnavara
üliõpilane on võimeline ennast väljendama kirjalikult ja suuliselt nõutud tasemel
Õppejõud
Anastasia Nougadere
space