Hispaania ajalugu, ühiskond ja kultuur enne Iseseisvussõda (1808-1814) (GRR6310.HT)
space
Õppeaine kood
GRR6310.HT
vana ainekood
GRR6310
Õppeaine nimetus eesti k
Hispaania ajalugu, ühiskond ja kultuur enne Iseseisvussõda (1808-1814)
Õppeaine nimetus inglise k
Spanish History, Society and Culture before the War of Independence (1808-1814)
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Luua ülevaade Hispaania ajaloo murrangulisematest hetkedest poliitilises, kultuurilises ja sotsiaalses plaanis. Analüüsida hispaania kultuuripärandi kujunemist mõjutanud sündmusi ja muutusi läbi ajaloo.

Õppeaine sisu lühikirjeldus
(1) Sissejuhatus: Hispaania piirkondlikud eripärad. (2) Esiaeg. Pürenee poolsaar miljon aastat tagasi. Hominiidid. Kiviaja kunst. Rauaaegsed rahvad Pürenee poolsaarel: kreeklased, kartaagolased, ibeerid, keltibeerid, keldid, roomlased. (3) Keskaeg: visigootide kuningriik, moslemite vallutus, kristlike kuningriikide teke ja rekonkista. Romaani ja gooti stiil. (4) Uusaeg: Hispaania ühendamine ja Habsburgide impeerium. Uue Maailma avastamine. Kultuuri „kuldne sajand“ ja barokk. (5) Pärilussõda ja Bourbonide võimuletulek. Valgustusaeg ja neoklassitsism.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Suutlikkus omandada põhiteadmisi Hispaania ajaloo põhiperioodidest alates esiajast kuni 1808. aastani. Oskus näha, analüüsida ja seostada Hispaania osa Euroopa ajaloo ja kultuuriloo eri etappidel ning ajaloopärandi osa tänases Hispaania ühiskonnas.
Õppejõud
lekt. Merilin Kotta
space